Jak vypočítat výslednou excentricitu prvního řádu na tlačném prutu?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Na tlačený prut působí normálová síla a ohybové momenty v obou rovinách y,z. Excentricita prvního řádu se vypočítá jako poměr návrhové normálové síly a ohybových momentů plus geometrické excentricity počítané jako délka sloupu / 400 pro jeden sloup.

Výpočet excentricity prvního řádu a imperfekcí

Ve stromu navigátoru se nachází karta Účinky druhého řádu, která slouží k výpočtu výsledného efektu prvního a druhého řádu na tlačený prvek.

Excentricita prvního řádu:

e0,y/z=M0,y/z/Ned=250/2500 = 100 mm

e0,y/z=M0,y/z/Ned=150/2500 = 60 mm

Imperfekce:

eiy/z=l0/400 = 3000/400 =7.5 mm

Výpočet výsledné excentricity prvního řádu

Výsledná excentricita e0ed,yz se počítá jako excentricita prvního řádu e0,y/z plus přírůstek geometrické imperfekce eiy/z do každého směru.

arctg(α) = e0,y/e0,z= 100/60 = 59.03 °

ei,y = sin (α) * ei,y/z=sin (59.03)*7.5 = 6.43 mm

ei,z= cos (α) * ei,y/z=cos (59.03)*7.5 = 3.86mm

Výsledná excentricita prvního řádu:

e0Ed,y = e0,y + ei,y = 100 + 6.43 = 106.43 mm

e0Ed,z = e0,z + ei,z = 60+ 3.86 = 106.43 mm

Související články