Jak prodloužit prvek pomocí ořezu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Potřebujete prodloužit nosník mimo střed styčníku? Operace Řez vám pomůže změnit délku prutu.

K prodloužení prutu není nutné zadávat ofsety ve vlastnostech prutu. Nikdy nepoužíváme Posun v ose x (excentricitu) pro prodloužení prvku. Toto zadání může vést k nesprávnému zadání geometrie styčníku a k vytvoření nežádoucích ohybových momentů navíc kvlu excentricitě prvku vzhledem k uzlu styčníku.

Operace Řez

Korektní úpravu délky prutu provedete pomocí výrobní operace Řez. Stačí jen správně nastavit její vlastnosti. Pro prodloužení prutu nastavte Rovinu řezu na Vzdálenější a aktivujte možnost Prodloužit prvek.

Můžete také zadat další Odsazení, abyste prut prodloužili ještě dále za příslušnou hranu.

Související články

Nový způsob ořezu Povrch - po celé ploše

Výchozí délka prvku v aplikaci Connection

Manuální nastavení prodloužení prvku

Jak používat operaci Ořez plechu u plechů s otvory