Výchozí délka prvku v aplikaci Connection

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
IDEA StatiCa Connection používá automatickou délku zárodků prutů, které jsou modelovány skořepinovými prvky. Jak se však určuje délka prutu? Lze délku upravit?

Prvky v programu IDEA StatiCa Connection jsou na svých koncích zatíženy tuhými vazbami a napětí v prutech se tedy musí rozvést podél krátkých délek prutů, aby výsledky ve styčnících odpovídaly realitě.

Zárodky prutů modelované skořepinovými prvky jsou za poslední výrobní operací prodlouženy o délku, která závisí na nastavení Norma a rozměrech průřezu. 

V položkách nastavení v části Model a síť, "Výchozí délka standardního prvku" a "Výchozí délka prvku s dutým průřezem", nastavíme násobek většího z vnějších rozměrů průřezu. Výchozí násobitel je nastaven poměrně krátký jako 1.25, jelikož za těmito zárodky prutu se využívají kondenzované elementy

Výchozí délka prvku v Connection

Standardní styčníky

V příkladu průřezu na obrázku níže je automatická délka standardně AL = 1,25 × b = 1,25 × 200 = 250 mm. Software automaticky rozpozná větší z rozměrů průřezu a použije jej pro určení délky.

Výchozí délka prvku v Connection

V případě spojení podobného tomu z příkladu závisí délka na použitých operacích. Poslední výrobní operací je otvor, šroub, svar nebo kontakt připojený k prutu. Všimněte si, že spojitý prut je prodloužen na obou stranách symetricky. Automatická délka je znázorněna jako AL.

Výchozí délka prvku v Connection

Styčníky s náběhy

Jedinou výjimkou je spojení s rozšiřujícími prvky. Protože náběhy modelované pomocí rozšiřujících prvků mohou být velmi dlouhé, software v tomto případě automaticky neprodlouží prut o rozšiřující prvky. Proč tomu tak je? A jaký je rozdíl mezi krátkými a dlouhými rozšiřujícími prvky?

  • Krátký náběh: Rozšíření končí před koncem viditelné části zárodku (poslední výrobní operace na prutu plus automatická délka) 
  • Dlouhý náběh: Rozšíření končí za koncem viditelné části (poslední výrobní operace na prutu plus automatická délka)
Výchozí délka prvku v Connection

Pokud software ukončí prut za dlouhým rozšiřujícím prvkem, výrazně se zvyšuje riziko nepřesných výsledků. Aplikace Connection se zaměřuje na detaily v konstrukcích. K návrhu a posouzení prutu jako celku doporučujeme použít aplikaci IDEA StatiCa Member.


Související články

Jak prodloužit prvek pomocí ořezu

Kondenzované superelementy - neviditelné, ale zásadní

Jak navrhnout náběh