Jak pracovat s importovanými silami v aplikaci Beam?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V aplikaci Beam je možnost importovat vnitřní síly pomocí souboru XML z aplikace SCIA Engineer. Studiem tohoto článku zjistíte, jak importovat vnitřní síly například ze zatížení teplotou a jak s nimi pracovat.

Chcete-li importovat uživatelem definované vnitřní síly, přejděte do části Navigátor -> Zatížení -> Uživatelem definované síly a klikněte na tlačítko Importovat z XML v okně Data.

Zobrazí se dialogové okno a aplikace se zeptá na polohu vnitřních sil (možný posun začátku mezi modely) nebo na možnost výběru vnitřních sil k importu.

Pokud byl import úspěšný, průběhy vnitřních sil se zobrazí v hlavním okně diagram.

Tyto vnitřní síly je třeba přičíst k vygenerovaným kombinacím ve správci kombinací (obecně pro proměnné zatěžovací stavy) nebo přiřadit konkrétním fázím výstavby (vyžadováno pro stálé zatěžovací stavy). Kromě toho se doporučuje zkontrolovat přiřazení ke skupinám zatížení pro správné posouzení kombinací, pokud se posuzují podle normy.

Související články