Import z SCIA Engineer do IDEA StatiCa - Vytvoření XML souboru

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Rychlý a snadný pracovní postup pro přenos vnitřních sil z globálního modelu je základem hladkého návrhu. Prozkoumáme, jaké máme možnosti importu ze SCIA Engineer do IDEA, a vysvětlíme si, jak používat soubory xml.

V následujícím článku se zaměříme na betonové konstrukce. Konkrétně budeme do programu IDEA StatiCa importovat celou konstrukci nebo jen její část včetně vnitřních sil, abychom mohli provést posudek.

Import z programu Scia engineer je zprostředkován pomocí tzv. xml souborů. Pro jejich správné vytvoření je nutné využít šablony. Tyto šablony jsou předpřipraveny a stačí je jen nainstalovat. Šablony zajišťují správné načtení všech požadovaných informací. 

Jak na to, je popsáno krok za krokem v následujícím návodu:

Pro přehlednost je pracovní postup zaznamenán také v souhrnném videu:

Nakonec se můžete podívat na již odvysílaný webinář, kde uvidíte celý proces importu, návrh a posudek nosníku v aplikacích IDEA StatiCa Beam a Idea Statica Detail. Jedná se o komplexní příklad včetně porovnání výsledků z obou aplikací.


Související články