Jak používat šablony?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Zlepšete svoje workflow pomocí šablon. Přečtěte si tento článek a zjistěte, jak si vytvořit vlastní šablonu nebo jak používat předdefinované.

IDEA StatiCa umožňuje pracovat se šablonami hned v několika případech. Jako šablonu můžeme uložit nastavení normy, vyztužení průřezu nebo trasování kabelů. Projdeme si základní rychlou práci s nimi.

Uložení a znovupoužití upraveného nastavení normy

Pokud si v nastavení normy změním některé hodnoty a součinitele, můžeme si je jednoduše uložit do xml souboru.

U dalšího projektu můžeme tyto nastavení normy otevřít jako uživatelskou normu

Uložení a znovupoužití vyztužení průřezu

Když chceme vyztužení použít v jiném projektu, nebo klidně jenom v další zóně vyztužení, můžeme si šablonu jednoduše vytvořit v následující záložce

Šablonu pojmenujeme

A pro další řez použijeme. V seznamu se vyfiltrují pouze šablony pro daný typ průřezu.

Uložení a znovupoužití trasování kabelů

Pro kabely existuje více možností, jak přenést trasování do jiného prvku nebo projektu. Při práci na stejném počítači je výhodné používat šablony stejně jako jsme si ukázali u vyztužení průřezu.

Při přenosu mezi počítači se je vhodné použít export aktuálního nebo všech kabelů do souboru .nav, který se pak načte ve stejném menu jako „TXT soubor“.

Související články