Jak načíst zatížení z Excelu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Zatížení je možné načíst z tabulky MS Excel (.xls) za předpokladu, že je správně uspořádaná. Pořadí jednotlivých řádků musí odpovídat pořadí prvků v projektu IDEA StatiCa Connection, stejně jako pořadí vnitřních sil a jejich jednotky.

Hodnoty vnitřních sil Zkopírujte z Excel tabulky (Ctrl+C). Pokud jste v tabulce připravili více sad vnitřních sil (např. 10 kombinací), můžete je v tabulce poskládat pod sebe a zkopírovat celý výběr dat najednou. IDEA StatiCa rozpozná celý výběr sad a vytvoří samostatný účinek zatížení pro každou sadu vnitřních sil zvlášť.

Nyní můžete přejít rovnou do projektu IDEA StatiCa Connection, zvolte existující zatěžovací stav, a poté příkaz XLS Import z horního pásu karet.

Nakonec zvolte buňku zvýrazněnou na obrázku níže a Vložte zkopírované hodnoty (Ctrl+V).

Pokud chcete přepsat původní hodnoty vnitřních sil v zatěžovacím stavu, můžete tak učinit zaškrtnutím políčka Přepsat existující účinky zatížení. Pokus políčko nezaškrtnete, vytvoří se nový účinek zatížení.

Byl tento článek užitečný?

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.