Jak načíst zatížení z Excelu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
To save time or transfer the load from another source file (it can be your global analysis model or just another IDEA StatiCa Connection model), there is an option to input the load values of the table in bulk from a spreadsheet using the XLS Import button. Read the article, and learn how it works!

Zatížení je možné načíst z tabulky MS Excel (.xls) za předpokladu, že je správně uspořádaná. Pořadí jednotlivých řádků musí odpovídat pořadí prvků v projektu  IDEA StatiCa Connection, stejně jako pořadí vnitřních sil a jejich jednotky.

Hodnoty vnitřních sil Zkopírujte z Excel tabulky (Ctrl+C). Pokud jste v tabulce připravili více sad vnitřních sil (např. 10 kombinací), můžete je v tabulce poskládat pod sebe a zkopírovat celý výběr dat najednou. IDEA StatiCa rozpozná celý výběr sad a vytvoří samostatný účinek zatížení pro každou sadu vnitřních sil zvlášť.


Jak načíst zatížení z Excelu

Nyní můžete přejít rovnou do projektu IDEA StatiCa Connection, zvolte existující zatěžovací stav, a poté příkaz XLS Import z horního pásu karet.

Jak načíst zatížení z Excelu

Nakonec zvolte buňku zvýrazněnou na obrázku níže a Vložte zkopírované hodnoty (Ctrl+V).

Jak načíst zatížení z Excelu

Pokud chcete přepsat původní hodnoty vnitřních sil v zatěžovacím stavu, můžete tak učinit zaškrtnutím políčka Přepsat existující účinky zatížení. Pokus políčko nezaškrtnete, vytvoří se nový účinek zatížení.

Další podrobnosti naleznete v článku Různé možnosti zadání zatížení.

Související články

Různé možnosti zadání zatížení

Výběr extrémního zatížení

Jak zadat správnou pozici zatížení (Síly v)

Rovnováha a nosný prvek