Jak načíst zatížení z Excelu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Zatížení je možné načíst z tabulky MS Excel (.xls) za předpokladu, že je správně uspořádaná. Pořadí jednotlivých řádků musí odpovídat pořadí prvků v projektu IDEA StatiCa Connection, stejně jako pořadí vnitřních sil a jejich jednotky.

Hodnoty vnitřních sil Zkopírujte z Excel tabulky (Ctrl+C). Pokud jste v tabulce připravili více sad vnitřních sil (např. 10 kombinací), můžete je v tabulce poskládat pod sebe a zkopírovat celý výběr dat najednou. IDEA StatiCa rozpozná celý výběr sad a vytvoří samostatný účinek zatížení pro každou sadu vnitřních sil zvlášť.

Nyní můžete přejít rovnou do projektu IDEA StatiCa Connection, zvolte existující zatěžovací stav, a poté příkaz XLS Import z horního pásu karet.

Nakonec zvolte buňku zvýrazněnou na obrázku níže a Vložte zkopírované hodnoty (Ctrl+V).

Pokud chcete přepsat původní hodnoty vnitřních sil v zatěžovacím stavu, můžete tak učinit zaškrtnutím políčka Přepsat existující účinky zatížení. Pokus políčko nezaškrtnete, vytvoří se nový účinek zatížení.

Související články

Různé možnosti zadání zatížení