Součinitel boulení má negativní hodnotu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Za určitých podmínek může součinitel boulení nabývat záporné hodnoty.

Součinitel boulení menší než nula znamená, že napětí působící v přípoji je vyvolané tahovými silami. Negativní součinitel boulení tedy znamená, že boulení v daném plechu s daným zatížením nenastane a pouze informuje o velikosti a tvaru možného boulení.

V případě, že je přípoj zatížený kombinací, která vyvolá účinky sil s opačnou orientací, je tato informace užitečným varováním pro případné nebezpečí vyboulení přípoje.

Související články

Globální boulení vs. lokální boulení. Co je co?

Buckling analysis according to Eurocode