Webinář Midas – 30. dubna 2019

Midas Civil: Modelování a posouzení integrovaného mostu

Zveme Vás na webinář, který bude zaměřený na modelování integrovaných betonových mostů. Ukázku provedeme na modelu silničního mostu založeného na pilotách se spřaženou mostovkou z předem předpjatých nosníků.

Hlubinné založení na pilotách je častým řešením u mostních konstrukcí ve složitých geologických podmínkách. Inženýři musí najít způsob, jak nejlépe vystihnout spolupůsobení podloží a samotné konstrukce. Program midas Civil nabízí několik možností pro řešení problematiky hlubinného založení. Na webináři si ukážeme a vysvětlíme, jak postupovat a na co si dát pozor při modelování těchto konstrukcí.

Midas Civil je moderní výpočtový software, který nastavuje nový standard pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí. Disponuje jedinečným uživatelsky přívětivým rozhraním a funkcemi pro optimální návrh, které zahrnují fáze výstavby a časově závislou analýzu (TDA). Pokročilé funkce pro modelování a analýzu umožňují inženýrům překonat problémy typické pro běžnou analýzu pomocí metody konečných prvků.

Webinář se bude konat 30. dubna 2019 v 13:00 pomocí aplikace GoTo Webinar. Zaregistrujte se již dnes.

Spolu spočítáme, co jste ještě museli včera odhadovat.

Na webináři se dozvíte:
  • Jak použít funkcionalitu Integral bridge
  • Jak zadat parametry podloží
  • Jak správně nastavit fáze pro integrovaný most
  • Export konstrukce do IDEA StatiCa
  • Posouzení spřaženého průřezu pomocí IDEA StatiCa
Přednášející:
Jan Valíček
Konzultant
IDEA StatiCa
Orsolya Kartali
Produktová inženýrka
IDEA StatiCa