Kniha o CSFM – Compatible stress field design of structural concrete

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Výsledky spočítané metodou CSFM implementovanou v IDEA StatiCa Detail byly ověřeny týmem z univerzity ETH Zurich pod taktovkou profesora Waltera Kaufmanna. Verifikační a validační příklady byly publikovány v knize "Compatible stress field design of structural concrete".

Tento článek uvádí principy a validace Compatible Stress Field Method (CSFM) - Návrh a posouzení železobetonových konstrukcí pomocí CSFM.

Pomocí této nové metody navrhnete a posoudíte jakoukoli betonovou konstrukci zatíženou v její střednicové rovině, obvzlášť vhodná je pak pro tzv. poruchové oblasti (oblasti diskontinuit) jako jsou krátké konzoly, stěnové nosníky, stěny (s otvory), ozuby a rámové rohy. CSFM reprezentuje významný pokrok v praxi navrhování železobetonových konstrukcí, jelikož umožňuje efektivně posuzovat podle norem, včetně zohlednění mezního stavu použitelnosti, tedy kontroly deformací a deformační kapacity celé konstrukce, a to dokonce i pro složité topologie betonových detailů. CSFM je založena na metodě konečných prkvů a využívá základních materiálových předpokladů, které jsou uvedeny v normách.

Nosník s otvory uložen na ozub

V knize jsou prezentovány a diskutovány výsledky CSFM na verifikačních příkladech, kde jsou mimo jiné uvedeny i ovlivňující faktory výpočtu a jejich podrobné modely . Výsledky jsou porovnány s celou řadou analytických řešení, normových postupů a experimentálních výsledků a prokazují se všemi referenčními příklady velmi dobrou shodu.

Poslechněte si  přednášku prof. Kaufmanna o metodě CSFM

Kolektiv autorů

Prof. Dr. Walter Kaufmann, Dr. Jaime Mata-Falcón, Dr. Marius Weber, Tena Galkovski, Duc Thong Tran, Dr. Jaromír Kabeláč, Michael Konečný, Ass. Prof. Dr. Jaroslav Navrátil, Michal Číhal, Petra Komárková

ETH Zurich, Institute of Structural Engineering

Prof. Dr. Walter Kaufmann

Walter Kaufmann je v čele katedry statiky stavebních konstrukcí na univerzitě ETH Zurich (Navrhování betonových konstrukcí a mostů). Je předsedou úřadu technické normalizace návrhu betonových konstrukcí ve Švýcarsku (Swiss Concrete Code Commission) a hlavním vedoucím pracovníkem ve švýcarském národním centru pro vědu a výzkum (NCCR) v oboru digitální výroby konstrukcí. Jeho výzkum je soutředěn na inovativní konstrukce, stanovení únosnosti a deformační kapacity betonových konstrukcí, stanovení bezpečnosti stávajících konstrukcí a digitální výrobu konstrukcí.

Své tituly (inženýrský a doktorský) získlal na ETH Zurich v roce 1992 (Dipl. Bau-Ing.) a 1998 (Dr. sc. Techn.). Před příchodem na ETH Zurich v roce 2014, byl velmi aktivní v inženýrské praxi. Působil v tomto odvětví více než 15 let a pracoval hlavně ve Španělsku a Švýcarsku. Během této doby řídil řadu projektů pozemních a dopravních staveb, zejména mostů, a úspěšně se účastnil mnoha soutěží o návrh mostů. Podílel se také na mnoha odborných hodnoceních a soutěžích.

Citatace

KAUFMANN, Walter, et al.
Compatible stress field design of structural concrete
ETH Zurich, 2020
ISBN 978-3-906916-95-8 print
158 stran

Kupte si e-knihu

PDF verzi knihy si můžete koupit platformě Payhip.

Cena: 60 EUR + DPH

Student: 18 EUR + DPH (kontaktujte nás pro získání 70% slevy)

Obsah knihy

Zde můžete nahlédnout do obsahu knihy ukazující seznam verifikačních příkladů. Všechny výsledky prokazují dobrou shodu s referečními příklady. 

Související články