Vyhodnocení kritických účinků pro zatížení importované přes BIM linky

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Účinky zatížení (zatěžovací stavy, kombinace zatížení) se do Checkbota importují prostřednictvím BIM propojení z MKP aplikací. Funkce "Vyhodnocení kritických účinků" odfiltruje zatížení nepotřebná pro analýzu a posouzení přípojů, aby se tak urychlil výpočet při zajištění stejné bezpečnosti výsledků.

Pokud je v Konfigurátoru zatížení v Checkbotu zaškrtnuto Vyhodnocení kritických účinků, proběhne pro každý styčník (při jeho vytvoření nebo při aktualizaci zatížení) následující algoritmus.

Pro každý zatěžovací stav a kombinaci zatížení ve třídě výsledků přiřazené styčníku algoritmus vyhledá kladné a záporné extrémy každé ze šesti vnitřních sil na každém prutu (N, Vy, Vz, My, Mz, Mx). Např. pro přípoj se 4 pruty najde maximálně 2x4x6=48 kritických účinků zatížení (2 extrémy - kladný a záporný, 4 pruty, 6 vnitřních sil). Ve skutečnosti je tento počet často nižší, protože jeden účinek zatížení obvykle obsahuje více extrémů vnitřních sil.

Vyhodnocení kritických účinků pro zatížení importované přes BIM linky

Pokud je v importované třídě výsledků přiřazena obálková kombinace, použije se tento algoritmus bez ohledu na nastavení zaškrtávacího políčka Vyhodnocení kritických účinků (je vždy zapnuto na pozadí).

To lze vyřešit buď odstraněním obálkové kombinace z příslušné třídy výsledků nebo vytvořením nové třídy výsledků v konfigurátoru zatížení a přidáním vybraných účinků zatížení do této nové třídy výsledků. Vyhodnocení kritických účinků je třeba mít vypnuté.

Po zavření okna konfigurátoru zatížení (v pravém horním rohu pravého sloupce v Checkbotu) je třeba vyvolat aktualizaci zatížení.

Extrémy zatížení lze také filtrovat přímo v aplikaci Connection pomocí funkce Výpočet extrémů zatížení. Více se o tom dočtete v článku Výběr extrémního zatížení

Související články

Výběr extrémního zatížení

Různé možnosti zadání zatížení

Rovnováha a nosný prvek