Vnitřní síly a zatěžovací stavy od TDA výpočtu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Výpočet pomocí TDA metody pracuje s jednotlivými přírůstky fází. Vše se dá jednoduše zobrazit na následujícím schématu (viditelném třeba v menu Fáze výstavby po přepnutí na Historii zatížení.

Fáze výstavby - Historie zatížení

Jak je již z obrázku patrné, TDA výpočet v IDEA StatiCa Beam rozeznává několik základních typů zatížení:

Gúčinky stálých zatížení
SW (SWS)účinky vlastní tíhy průřezu (případně tíhy spřažené desky, diafragmat apod.)
Rreologické účinky od stálých zatížení
Qúčinky proměnných zatížení

Indexování např. G(6) znamená, že se jedná o přírůstek stálého zatížení aplikovaný ve fázi 6 (jako příklad může sloužit „ostatní stálé zatížení“).

R(6) je přírůstek od reologických účinků (dotvarování a smršťování)

R(6) znamená přírůstek od reologických účinků (dotvarování a smršťování) mezi fází 5 a 6. Pokud bychom chtěli tedy vidět třeba výsledek ve fázi 6 bez elastického přírustku od stálého zatížení, je možné si vytvořit vlastní kombinaci z kombinace ve fázi 5 a doplníme o stav R(6). Předpis by dle schématu výše vypadal následovně (fáze 3 je v nastavení vypnuta):

CO1: SW(1) + G(2) + POST(2) + R(2) + SWS(4) + R(4) + G(5) + R(5) + R(6)

Související články