Vlastní tíha v aplikaci Detail

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Vlastní tíha není standardně uvažována, proto je nutné ji přiřadit manuálně. V tomto článku se naučíte, jak vlastní tíhu v IDEA Statica Detail definovat.

Geometrie

  • Tloušťka je klíčovým rozměrem pro stanovení vlastní tíhy stěny

Zatížení

  • Vlastní tíhu přidejte jako plošné zatížení
  • Vlastní tíha je počítána jako objemová tíha betonu krát tloušťka stěny