Pracovní diagramy v CSFM

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Pracovní diagramy implementované v CSFM vychází z norem pro navrhování betonových konstrukcí - jak z Eurokódu (EN), tak z americké normy (ACI).

Bavíme-li se o betonu, je třeba rozlišovat 2 stavy - posouzení na MSÚ a MSP.

Betonový prvek nacházející se v mezním stavu únosnosti (MSÚ) vychází z parabolicko-rektangulárního (EN) nebo bilineráního (ACI) pracovního diagramu  včetně efektu tlakového změkčení. Pro posouzení na mezní stav použitelnosti se využívá jiný, jednodušší pracovní diagram, lineární nebo bilineární s nekonečnou elastickou větví.

Pro výztuž se používají pro posouzení na oba mezní stavy (MSÚ, MSP) bilinerání pracovní diagramy se stoupající nebo vodorovnou větví, včetně efektu tahového ztužení.

Podívejte se na video, ve kterém jsou všechny pracovní diagramy zobrazeny a stručně okomentovány. Pro podrobnější popis týkajících se pracovních diagramů jednotlivých materiálů nahlédněte do teoretických základů CSFM.