Spannings-rek diagrams in CSFM

Dit artikel is ook beschikbaar in

Stress-strain diagrams implemented in CSFM are based on code requirements, both Eurocode (EN) and ACI. 

When dealing with concrete, it is necessary to distinguish between ULS and SLS assessment. 

A concrete member in the ultimate limit state (ULS) is based on the parabolic-rectangular diagram (EN) or bilinear one (ACI) including the compression softening effect. For serviceability assessments, the different, simpler diagram is used, a linear or bi-linear diagram with an infinite elastic branch. 

Bilinear diagrams with an inclined or horizontal top branch are considered for reinforcement including tension stiffening effect for both ULS and SLS checks.

Check the video below where all stress-strain diagrams are displayed and briefly described.  A more detailed description of stress-strain relationships is explained in the 

In CSFM geïmplementeerde spannings-rekdiagrammen zijn gebaseerd op norm-vereisten, zowel Eurocode (EN) als ACI.

Bij het omgaan met beton is het noodzakelijk om onderscheid te maken tussen UGT- en BGT-beoordeling.

Een betonelement in de uiterste grenstoestand (UGT) is gebaseerd op het parabool-rechthoekige diagram (EN) of bilineaire diagram (ACI) inclusief het 'compression softening' effect. Voor bruikbaarheidsbeoordelingen wordt het andere, eenvoudigere diagram gebruikt, een lineair of bi-lineair diagram met een oneindige elastische vertakking.

Bilineaire diagrammen met een hellende of horizontale toptak worden gebruikt voor wapening, inclusief spanningsverstijvend effect voor zowel UGT- als BGT-controles.

Bekijk de onderstaande video waar alle spanning-rek diagrammen worden weergegeven en kort worden beschreven. Een meer gedetailleerde beschrijving van spanning-rek relaties wordt uitgelegd in de theoretische achtergrond.