Plocha betonového kužele pro jednu kotvu a skupinu kotev

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Vytržení betonového kužele

Základním parametrem pro stanovení bezpečnosti kotvení je stanovení plochy betonového kužele pro jednu kotvu a společnou plochou kužele pro skupinu kotev. Plochy betonových kuželů se vyhodnotí z 3D modelu patního plechu a betonového bloku a doplní se do rovnice normového posudku.

Jedná se o součást posudku Únosnost vytržení betonu u kotvy v tahu. Posouzení se provádí samostatně pro jednu kotvu v tahu s přihlédnutím k hloubce kotvení a vzdálenosti okrajů betonového základu. Pro výpočet se používá plocha ANc0.

Pokud se plochy více kotev překrývají, pak se pro skupinu kotev, které tvoří společný tahový kužel na vytrhnutí, vypočítá plocha betonového kužele ANc jako průsečík jednotlivých ploch ANc0,i všech kotev ve skupině.

Vzdálenost okraje betonu od kotveného prvku

Vzhledem k tomu, že betonový kužel je tvořen odspod kotvy nebo skupiny kotev k povrchu betonu, je vzdálenost k okraji betonového bloku rozhodujícím parametrem při výpočtu plochy kužele vytržení ANc.

Export plochy betonového kužele do DXF

Je také možné exportovat soubor DXF s 2D výkresem plochy betonového kužele a otevřít jej v libovolné CAD aplikaci. Export výkresu plochy betonového kužele může být užitečný pro vizuální kontrolu celého modelu konstrukce.

Související články

Obecné tvary a možnosti pro kotvení