Obecné tvary a možnosti pro kotvení

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Kotvení v IDEA StatiCa Connection lze přidat pomocí dvou operací - Patní deska a Skupina šroubů nebo kontakt (spojovací prostředek se změní ze šroubů na kotvy). Pomocí těchto operací se vytvoří rastr kotev, patní plech a betonový blok, který tvoří kompletní patku.

Tímto způsobem lze vytvořit obdélníkový betonový blok, nebo také základový pás, betonovou stěnu nebo sloup. U operace základové desky můžete přepínat mezi vodorovnou (základový blok) a svislou možností (stěna) nebo zvolit směr kolmo pro vytvoření nakloněného betonového bloku pod šikmým prutem.

Podívejte se na webinář Letní webináře - Kotvení rychle a jednoduše a naučte se modelovat různé varianty.

Obecný tvar betonového základu

Betonový blok může být pouze obdélníkový, ale lze jej tvarovat pomocí hodnot odsazení pro každou hranu. Pokud zadáte pouze jednu hodnotu, bude odsazení konstantní od obrysu ukotveného průřezu. Pokud zadáte dvě hodnoty, bude odsazení aplikováno symetricky ve dvou směrech. Pokud zadáte čtyři hodnoty, bude odsazení aplikováno na každou hranu dle směru hodinových ručiček.

Zadáním různých odsazení můžete vytvořit také částečně podepřenou patní desku. Například ocelový nosník ležící na betonovém základu jen částí své dolní pásnice.

Můžete také zadat záporné hodnoty odsazení betonového bloku a vytvořit tak betonový základ menší než ůatní plech nebo kotvený plech průřezu.

Obecné kotvení s pomocí operace výztužný plech

Podívejte se na videa, kde se dozvíte, jak vytvořit svislý betonový blok a zakotvit balkonové zábradlí do betonové desky.

Posouzení pro potrhaný a nepotrhaný beton

V nastavení Norma je možnost přepnout beton na nepotrhaný, což poskytuje dodatečnou kapacitu pro posouzení kotev (pro EN - únosnost betonu na vytržení a parametr k5; pro AISC - pevnost betonu proti vytržení a parametr Ψc,N). Jako výchozí je nastaven potrhaný beton.

Vypnutí posudku pevnosti vytržení betonového kužele

Speciální případy kotvení ocelových nosníků nebo sloupů do štíhlých betonových bloků, jako jsou hrany betonových stěn, jsou problematické především při posouzení vytržení betonového kužele. Betonový kužel v tomto případě není dostatečně velký a je třeba použít jiný přístup kotvení.

V aplikaci IDEA StatiCa Connection můžete v nastavení Norma vypnout posudek pevnosti vytržení betonového kužele. Přepínat lze mezi nastavením:

  • Oba - při posouzení se zohledňují tahové i smykové síly.
  • Tah - zohledňují se pouze tahové síly, smyk je uvažován jako přenesený výztuží betonu.
  • Smyk - zohledňují se pouze smykové síly, tah se považuje za přenesený výztuží betonu.
  • Žádný - všechny síly jsou přeneseny výztuží betonu.

Betonový blok lze přesně modelovat a analyzovat v programu IDEA StatiCa Detail.

Související články

Přenos smykové síly v kotvení

Plocha betonového kužele pro jednu kotvu a skupinu kotev