Organizace modelu v aplikaci IDEA StatiCa Member

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Organizace modelu v aplikaci IDEA StatiCa Member je mírně rozdílná oproti ostatním aplikacím IDEA StatiCa, avšak stále respektuje pravidla CBFEM metody. Pojďme si tedy projít jednotlivé klíčové prvky.

Analyzovaný prvek či prvky se stává z modelu reprezentující část konstrukce, kterou chceme vyšetřit. Přípojné prvky jsou všechny ostatní prvky, které jsou spojené pomocí styčníků s analyzovaným prvkem. Je nasnadě, že přípojné prvky a analyzované prvky mají společné uzly-styčníky.

Styčníky mezi analyzovanými prvky a přípojnými prvky jsou definovány přesně tak, jak jsou navrženy v reálné konstrukci.

Zatížení může být zadáno několika způsoby. V podstatě jsou rozlišovány dva základní způsoby - vnitřní síly a aplikované zatížení. Vnitřní síly mohou být zadány na konce přípojných prvků. Aplikovaná zatížení mohou být zadána na analyzované prvky nebo přípojné prvky pomocí liniového zatížení.

Model je v aplikaci Member kompletní, jakmile jsou všechny jeho výše uvedené části definovány.

Kompletní popis pracovního postupu je vysvětlen v Teoretickém základu pro IDEA StatiCa Member.