Nosník (EN)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Ukážeme si, jak navrhnout a posoudit detail konstrukce pomocí aplikace  Member.

1 Nový projekt

Spusťe IDEA StatiCa a vyberte aplikaci Member.

Vytvořte nový projekt - vyplňte jméno, nastavte rozpětí 4 x 2,0 m, vyberte průřez prutu HEB 260 a klikněte na Vytvořit projekt.

2 Analyzované prvky

V tomto příkladu máte pouze jeden analyzovaný prvek AM1, který byl vytvořen současně s projektem.

3 Připojené prvky

Okrajové podmínky u CON1

Chcete-li změnit okrajové podmínky, klikněte na přípoj CON1 a poté na Připojené prvky - ukončený Y a přidejte prvek k existujícímu přípoji.

Přejděte na nově vytvořený Připojený prvek RM6 a změňte směr y na 4 m.

Okrajové podmínky u CON5

Klikněte na Přípoj CON5, pak na Připojené prvky - ukončený Y a přidejte prvek k existujícímu přípoji.

Přejděte na nově vytvořený Připojený prvek RM7 a změňte hodnotu u směru y na 4 m.

Nakonec ještě změňte všechny vertikální pruty (RM2, RM4) na HEA 400.

4 Zatížení

Nejprve určíte vlastní tíhu na nosníku, umístění a roznášecí plochu.

Nyní můžete přidat lokální síly působící na horní přírubě nosníku. Pro každé nové zatížení použijte tlačítko + a zadejte hodnoty dle obrázku. Předpokládáme, že roznášecí plocha je 0,2 x 0,2 m, takže u zatížení 425 kN / m je ekvivalent 85 KN.

Abyste simulovali správné okrajové podmínky, musíte také zatížit připojené prvky.

Opět použijte tlačítko + a aplikujte zatížení 10 kN / m na všechny vodorovné prvky.

Posledním vstupem jsou síly působící na vertikální připojené prvky. Zadejte osové síly 100 KN a 180 KN na prvek RM2 a RM6 dle obrázku.

5 Přípoje

Klikněte na Připoj CON1 a poté na Editovat přípoj.

V novém okně IDEA StatiCa Connection klepněte pravým tlačítkem myši na prvek AM1, vyberte Připojit k ..

Klikněte na prvek RM2 a vyberte přípoj dle obrázku.

Pokračujte s rozměry šroubu, poté klikněte na OK.

Jelikož budeme připojovat z boku další pruty, odstraníme operaci s výztuhami.

Nyní klikněte pravým tlačítkem na prvek RM1 a vyberte Připojit k ..

Klikněte na prvek RM2 a vyberte přípoj se svary dle obrázku.

Totéž proveďte pro prvek RM6.

Přípoj je navržen, nyní klikněte na Uložit a zavřete okno.

Pro návrh druhého styčníku klikněte na Připoj CON5 a poté na Použít.

6 Operace

Přidejte výztuhy na místech, kde očekáváte lokální zatížení. Chceme-li tak učinit, klikneme pravým tlačítkem na Operace a vyberte Příčné výztuhy.

Poté změňte polohu a vlastnosti dle obrázku.

Zkopírujte tuto operaci a změňte dle obrázku. 

7 Posouzení

Nyní můžete spustit materiálně nelineární analýzu. Vyberte záložku Posudek, MNA a klikněte na Vypočítat.

Vizuálně můžete zkontrolovat napětí podél prutu kliknutím na tlačítko Napětí v horní pásu.

Lineární bifurkační analýzu lze provést výběrem LBA a kliknutím na Vypočítat.

Výsledky prvního a třetího tvaru jsou následující:

Jak vidíte, první faktor je menší než 15, takže v tomto případě má smysl geometrická a materiálně nelineární analýza s imperfekcemi. Více ke stanovení imperfekcí najdete v článku Imperfekce nebo v teoretických základech.

Pro geometricky a materiálně nelineární analýzu musíte nastavit Amplitudu (imperfekce).

Zadejte hodnotu 0,5 x l / 300 = 8000/300 = 13 mm.

Poté spusťte výpočet výběrem GMNIA a kliknutím na Vypočítat.

Jak vidíte ve výsledku, velikost nosníku je dostatečná i pro výpočet s geometrickou nelinearitou.

8 Protokol

Nakonec přejděte na záložku Protokol. IDEA StatiCa nabízí plně přizpůsobitelný protokol pro tisk nebo uložení v upravitelném formátu.

Vzorové projekty