Náběhovaný předpjatý střešní nosník

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Příklad předpjatého nosníku s otvory. Účinky předpětí se modelují pomocí předpínacích kabelů. Model nosníku  je analyzován v aplikaci IDEA StatiCa Detail. Jsou k dispozici tři modely pro tři fáze výstavby (vnesení předpětí, zvedání a konec žovotnosti). Metoda CSFM použitá v aplikaci nám poskytuje kompletní posudky včetně omezení napětí, trhlin a deformací.

Vzorové projekty