Midas Civil BIM link pro návrh zatížitelnosti

V tomto návodu se naučíte naimportovat model z Midas Civil, vyztužit ho a posoudit spřažený betonový mostní nosník v IDEA StatiCa ve smyslu normy ČSN 73 6222.

1 Import

Spusťte aplikaci IDEA StatiCa, na záložce BIM zvolte Midas Civil a vyberte připravený mct soubor.

Pokud importujete poprvé, proveďte nastavení generování návrhových skupin a dimenzačních dílců. Toto nastavení lze uložit a příště nezobrazovat.

Pokud program narazí během importu na nějaké nesrovnalosti, tak Vám je zobrazí v okně Podrobnosti importu. Ve vašem případě jde o tzv. „nehmotné“ materiály.

Naimportovaný model by měl ve 3D scéně vypadat následovně.

Po importu musíte před posouzením nastavit ještě pár drobností. První z nich je norma, národní dodatek, typ mostu a posléze zapněte funkcionalitu zatížitelnosti.

Program Vás upozorní, že by bylo vhodné zkontrolovat nastavení skupin po této změně a přesně to udělejte v dalším kroku. Začněte se zatěžovacím stavem Vn_case.

Pozn. Skupinu zatížení sestavy gr1a volte jenom pro urychlení, jelikož má stejné součinitele psí 0,75 jako udává norma pro sestavy zatížitelnosti.

Pokračujte stavem Vr_Case.

Kombinacemi se již zabývat nemusíte, byly nastaveny v programu Midas Civil včetně popisků pro správné zatřídění typu kombinace MSÚ/MSP. Informace, jak je nastavit lze nalézt v návodu importu z Midas Civil pro posudky nebo v sekci FAQ pro link mezi Midasem Civil a IDEA.

2 Návrh

Začněte s vyztužením průřezu a nastavením řezů pro posouzení. Prvně upravte zónu vyztužení A-A kliknutím na obrázek průřezu dle obrázku.

Otevřte editor výztuže a využijte možnosti přiložených šablon. Způsoby vyztužování je ponechán na jiné tutoriály. V dialogu pro výběr souboru vyztužení najděte složku zdrojových souborů a v nich soubor Reinf-A-A.nav.

Po importu klikněte na tlačítko OK a vyztužte první zónu. Opakujte stejný postup v zóně B-B s výběrem souboru Reinf-B-B.nav.

3 Výpočet zatížitelnosti

Pro nastavení výpočtu zatížitelnosti přepněte na záložku Data v části Zatížitelnost. Na první záložce se nastavují posudky, které sa mají provést (vypněte třeba posudek křehkého lomu), odhady násobku zatížitelnosti, pokud chcete urychlit výpočet a v neposlední řadě typ zatížitelnosti, kde ponechejte pouze Normální a Výhradní.

Na druhé záložce nastavte pozice pro posouzení zatížitelnosti. Změňte pozici řezu 1 u podpory. Konstrukce i pojezd je symetrický, a proto pro urychlení výpočtu můžete smazat poslední řez 3.

Na předposlední záložce nastavení pojmenované Zatěžovací stavy nastavte pro dopravní proměnné účinky dynamické součinitele a jednotkovou tíhu odpovídající zatížení v 3D MKP modelu.

Záložka Kombinace slouží na generaci kombinací pro jednotlivé typy zatížitelností. Po stisknutí tlačítka Generovat se díky nastavení v záložce Data objeví pouze kombinace pro normální výhradní zatížitelnost. I tak se ale vygenerují neodpovídající kombinace třeba hned v prvním řádku vyhodnocení normální zatížitelnosti ale se sestavou Vr, která odpovídá výhradní. Vymažte teda polovinu, která nedává smysl.

Výsledný seznam kombinací vypadá následovně:

4 Výsledky

Přepněte se na kartu Výsledky, a tím se automaticky spustí i iterativní výpočet. Po jeho dokončení můžete v pravé části obrazovky prohlížet výsledné hodnoty zatížitelnosti NT.

5 Protokol

V posledním kroku se přepněte do části Protokol na záložku Detailní. IDEA StatiCa nabízí plně editovatelný protokol, který si můžete vytisknout nebo vyexportovat.

Vzorové projekty