Midas Civil BIM link pro návrh zatížitelnosti

V tomto návodu se naučíte naimportovat model z Midas Civil, vyztužit ho a posoudit spřažený betonový mostní nosník v IDEA StatiCa ve smyslu normy ČSN 73 6222.

1 Import

Spusťte aplikaci IDEA StatiCa, na záložce BIM zvolte Midas Civil a vyberte připravený mct soubor.

Pokud importujete poprvé, proveďte nastavení generování návrhových skupin a dimenzačních dílců. Toto nastavení lze uložit a příště nezobrazovat.

Pokud program narazí během importu na nějaké nesrovnalosti, tak Vám je zobrazí v okně Podrobnosti importu. Ve vašem případě jde o tzv. „nehmotné“ materiály.

Naimportovaný model by měl ve 3D scéně vypadat následovně.

Po importu musíte před posouzením nastavit ještě pár drobností. První z nich je norma, národní dodatek, typ mostu a posléze zapněte funkcionalitu zatížitelnosti.

Program Vás upozorní, že by bylo vhodné zkontrolovat nastavení skupin po této změně a přesně to udělejte v dalším kroku. Začněte se zatěžovacím stavem Vn_case.

Pozn. Skupinu zatížení sestavy gr1a volte jenom pro urychlení, jelikož má stejné součinitele psí 0,75 jako udává norma pro sestavy zatížitelnosti.

Pokračujte stavem Vr_Case.

Kombinacemi se již zabývat nemusíte, byly nastaveny v programu Midas Civil včetně popisků pro správné zatřídění typu kombinace MSÚ/MSP. Informace, jak je nastavit lze nalézt v návodu importu z Midas Civil pro posudky nebo v sekci FAQ pro link mezi Midasem Civil a IDEA.

2 Návrh

Začněte s vyztužením průřezu a nastavením řezů pro posouzení. Prvně upravte zónu vyztužení A-A kliknutím na obrázek průřezu dle obrázku.

Otevřte editor výztuže a využijte možnosti přiložených šablon. Způsoby vyztužování je ponechán na jiné tutoriály. V dialogu pro výběr souboru vyztužení najděte složku zdrojových souborů a v nich soubor Reinf-A-A.nav.

Po importu klikněte na tlačítko OK a vyztužte první zónu. Opakujte stejný postup v zóně B-B s výběrem souboru Reinf-B-B.nav.

3 Výpočet zatížitelnosti

Pro nastavení výpočtu zatížitelnosti přepněte na záložku Data v části Zatížitelnost. Na první záložce se nastavují posudky, které sa mají provést (vypněte třeba posudek křehkého lomu), odhady násobku zatížitelnosti, pokud chcete urychlit výpočet a v neposlední řadě typ zatížitelnosti, kde ponechejte pouze Normální a Výhradní.

Na druhé záložce nastavte pozice pro posouzení zatížitelnosti. Změňte pozici řezu 1 u podpory. Konstrukce i pojezd je symetrický, a proto pro urychlení výpočtu můžete smazat poslední řez 3.

Na předposlední záložce nastavení pojmenované Zatěžovací stavy nastavte pro dopravní proměnné účinky dynamické součinitele a jednotkovou tíhu odpovídající zatížení v 3D MKP modelu.

Záložka Kombinace slouží na generaci kombinací pro jednotlivé typy zatížitelností. Po stisknutí tlačítka Generovat se díky nastavení v záložce Data objeví pouze kombinace pro normální výhradní zatížitelnost. I tak se ale vygenerují neodpovídající kombinace třeba hned v prvním řádku vyhodnocení normální zatížitelnosti ale se sestavou Vr, která odpovídá výhradní. Vymažte teda polovinu, která nedává smysl.

Výsledný seznam kombinací vypadá následovně:

4 Výsledky

Přepněte se na kartu Výsledky, a tím se automaticky spustí i iterativní výpočet. Po jeho dokončení můžete v pravé části obrazovky prohlížet výsledné hodnoty zatížitelnosti NT.

5 Protokol

V posledním kroku se přepněte do části Protokol na záložku Detailní. IDEA StatiCa nabízí plně editovatelný protokol, který si můžete vytisknout nebo vyexportovat.

Vzorové projekty

Stáhnout

Byl tento článek užitečný?

Vyzkoušejte program IDEA StatiCa

Stáhněte si zdarma zkušební verzi na 14 dní.