Midas Civil BIM link pro návrh ocelových styčníků

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Naučíte se, jak exportovat mostní konstrukci do IDEA StatiCa BIM, kde vyberete uzel pro posouzení styčníku a veškeré posudky dle norem provedete v IDEA StatiCa Connection.

1 Aktivace

Od verze Midas Civil 2020 3.2 a novější byl přidán checkbox přímo v nastavení konfigurace licence pro přidání linku IDEA StatiCa - Program licensing configuration.

2 Export

Nejprve, spusťte výpočet lineární analýzy k získání vnitřních sil. Po výpočtu přejděte do menu, kde vyberte možnost Export-->IDEA File.   

Vyberte cestu, kam uložíte mct. a mid. soubory. Je podmínkou, aby oba soubory ležely v jedné složce. V případě, že budou separovány export se neprovede. 

3 Import

Spusťte IDEA StatiCa aplikaci a přesuňte se do části BIM. Vyberte možnos Import z jiných programů a vyberte soubor Tut 4 Arch Bridge -BD37. Aby byl výběr umožněn vyberte rozbalovací okno v pravé dolní části okna a vyberte Midas mct Files(.mct).

Návrhové prvky mohou být setříděny pro návrh. Tento krok je vhodný z hlediska návrhu a práce s pruty.

4 Třídy výsledků

Třída výsledků slouží pro výběr kombinací, které se objeví v posudku.  Vymažte obálky od dopravy z Midas Civil, jelikož posouzení samotné obálky nemá smysl a jenom byste si prodlužovali výpočet. Obálky jsou obsaženy v kombinaci LCB1 spolu se stálými složkami vnitřních sil

5 Návrh přípoje

Vyberte uzel N16. Uzel je mezi prvky 24 a 25. Nabízí se i možnost pracovat s více uzly, což je možné, ale pro jednoduchost budeme pracovat pouze s jedním uzlem. 

Kliněte v ribbonu na Návrh a uložte si přípoj do libovolného adresáře. 

6 Návrh

Po exportu je vidno, že přípoj je v rovnováze. Tento status je důlěžité vždy zkontrolovat. Pro návrh přípoje použijte předdefinovanou šablonu. Šablonu načteme z Manažeru.

V IDEA StatiCa setu je předpřipravená šablona pro návrh styčníku. 

Pohled v transparentní isometrii představuje volbu výrobních operací a finální podobu styčníku. 

7 Posudek

Spusťte analýzu. V okamžiku dostanete výsledky na všech komponentech jako jsou plechy, svary, šrouby a jejich posudky dle platných norem.

Zkontrolujte ekvivalentní napětí na pleších, kde je zapnuta síť konečných prvků i deformace. Napětí v tabulce seřaďte dle maximálního napětí a zkontrolujte využití.

6 Protokol

Přejděte do Protokolu. IDEA StatiCa nabízí plně uživatelsky nastavitelný protokol, který může být uložen v editovatelném formátu. Protokol může být vytištěn do PDF a docx. souboru.

Známá omezení

Midas Civil je mocný nástroj pro tvorbu obálek kombinací vnitřních sil od dopravy nebo od sedání konstrukce. IDEA StatiCa Connection neumí pracovat s obálkami z Midas Civil. Pokud tedy chcete mít ve sých kombinacích obálku od dopravy lze vytvořit v Midas Civil statický zatěžovací stav pro stanovený extrém a vytvořir statický zatěžovací stav. 

Static load case from moving load

Pro konkrétní kombinaci LCB1 je vytvořen statický zatěžovací stav pro uzel N16 s maximálním momentem pro prut 24

Vzorové projekty