Kotvená patka s diagonálou (EN)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto návodu se dozvíte, jak provést návrh a posouzení ocelového styčníku. Jako příklad poslouží kotvená patka s diagonálou.

1 Nový projekt

Spuťte IDEA StatiCa a vyberte aplikaci Connection. Nový projekt vytvoříte výběrem výchozí šablony, která je nejblíže požadovanému návrhu. Vyplňte název, vyberte národní normu, výchozí vlastnosti materiálu a klikněte na Vytvořit projekt.

2 Geometrie

Automaticky byl přidán nosník a patní plech s kotvami.

Přidejte nový prvek. Můžete použít tlačítko Prvek v horním pásu karet, nebo kliknout pravým tlačítkem myši na Prvky v navigačním stromu.

Dále změňte jeho průřez na RHS120/80/8.0.

Změňte sklon prvku a hodnotu odsazení ez. Typ modelu nastavte na N-Vy-Vz, protože tento prvek bude přenášet pouze osovou sílu jako kloubově připojené diagonální ztužidlo.

Více informací o typu modelu naleznete zde.

Přidejte další prvek a změňte jeho průřez. 

Poté upravte jeho vlastnosti.

Nakonec zkontrolujte geometrii celého modelu.

3 Účinky zatížení

Jeden účinek zatížení byl automaticky přidán. Hodnoty vnitřních sil se zadávají do tabulky. Mohou být přidány i další účinky zatížení.

4 Návrh

Výrobní operace Patní deska byla automaticky vytvořena programem. Stačí pouze upravit některé její parametry.

Můžete pokračovat a přidat další Výrobní operaci. Nyní zvolte Čelní desku.

Změňte parametry pro operaci čelní desky EP1.

Nyní přidejte výrobní operaci Přípojný plech.

A změňte některé její parametry.

V levém horním rohu se zobrazují varovné zprávy týkající se střetu desek a svarů. Navíc, když zapnete režim zobrazení Průhledně, oblast střetů se zvýrazní v grafickém okně 3D.

Abyste se zbavili střetu desek a svarů, je nutno přípojný plech CPL1 upravit - srazit jeho roh. Za tímto účelem spusťte Editor - Styčníkový plech nebo klikněte pravým tlačítkem myši na plech v grafickém okně. Přidejte Sražení rohu číslo 2.

Návrh dokončíte přidáním operace Výztuhy.

Nastavte správné parametry operace STIFF1.

Zkontrolujte výsledný návrh styčníku.

5 Posudek

Analýza na základě CBFEM se spustí příkazem Výpočet v horním pásu karet. Automaticky se vygeneruje výpočetní model, provede se iterační výpočet a okamžitě je možné prohlížet souhrnný posudek společně se základními hodnotami výsledků.

Přejděte do části Posudek v horní liště a aktivujte položky Ekvivalentní napětí, Síly ve šroubech, Síť a Deformovaný tvar konstrukce, abyste získali úplný přehled o chování styčníku. 

Dále aktivujte Napětí v betonu. Otevřete tabulku Betonový blok a zobrazte podrobné výsledky.

6 Protokol

Posledním krokem je vytvoření protokolu. V záložce Protokol je možné si zvolit požadovaný rozsah protokolu i editovat jeho obsah a následně ho vytisknout nebo uložit ve formátu doc a pdf.

Úspěšně jste navrhli a posoudili ocelový styčník dle platných norem.

RELATED CONTENT

Jak na kotvení patky diagonály s přípojným plechem

Obecné tvary a možnosti pro kotvení

Letní webináře - Kotvení rychle a jednoduše