Kotvená patka s diagonálou (EN)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto návodu se dozvíte, jak provést návrh a posouzení ocelového styčníku. Jako příklad poslouží kotvená patka s diagonálou.

1 Nový projekt

Spuťte IDEA StatiCa a vyberte aplikaci Connection. Nový projekt vytvoříte výběrem výchozí šablony, která je nejblíže požadovanému návrhu. Vyplňte název a vyberte národní normu a výchozí vlastnosti materiálu a klikněte na Vytvořit projekt.

2 Geometrie

Automaticky byl přidán nosník a patní plech s kotvami.

Dále upravte vlastnosti prvku COL.

Přidejte nový prvek M2.

Dále změňte jeho průřez na K80/80/4.

Změňte sklon prvku a také typ prvku na N-Vy-Vz, protože tento prvek v modelu funguje pouze v tahu/tlaku jako klubově připojené ztužidlo.

Přidejte nový prvek M3 a změňte jeho vlastnosti.

Na konec můžete zkontrolovat geometrii prvků.

3 Účinky zatížení

Jeden účinek zatížení byl automaticky přidán. Hodnoty vnitřních sil se zadávají do tabulky. Mohou být přidány i další účinky zatížení.

4 Návrh

Výrobní operace Patní deska byla přidána průvodcem. Stačí pouze upravit některé její parametry.

Můžete pokračovat a přidat další Výrobní operaci. Nyní zvolte Čelní desku.

Změňte parametry pro operaci čelní desky EP1.

Nyní přidejte výrobní operaci Přípojný plech.

A změňte některé její parametry.

Roh přípojného plechu CPL1 se srazí jeho editací. Pro provedení této operace klikněte na editor, styčníkový plech a přidejte sražení o velikosti 70 mm na rohu číslo 2.

Návrh dokončíte přidáním operace Výztuhy.

Navolte požadované vlastnosti pro operaci STIFF1.

A zkontrolujte hotový návrh styčníku.

5 Posudek

Analýza na základě CBFEM se spustí příkazem Výpočet v pásu karet. Automaticky se vygeneruje výpočetní model, provede se iterační výpočet a okamžitě je možné prohlížet souhrnný posudek společně se základními hodnotami výsledků.

Na záložce Posudek je možné aktivovat Srovnávací napětí, Síly ve šroubech, Síť a Deformovaný, abyste si prohlédli celkové chování přípoje. Dále jsou k dispozici detailní výsledky, například na záložce Betonový blok se můžete podívat na vzorce posudků pro betonový základ.

6 Protokol

Posledním krokem je vytvoření protokolu. V záložce Protokol je možné si zvolit požadovaný rozsah protokolu i editovat jeho obsah a následně ho vytisknout nebo uložit ve formátu doc a pdf.

Úspěšně jste navrhli a posoudili ocelový styčník dle platných norem.