Jak poslat diagnostické (log) soubory

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Některé obtíže při práci s IDEA statiCa projekty nelze vyřešit pouze vyšetřením tohoto problematického souboru. Můžete být požádáni o zaslání diagnostických (tzv. log) souborů uložených ve vašem počítači. Zde je stručný popis, kde je lze nalézt a co s nimi dělat.

Přístup k diagnostickým souborům

Otevřete Průzkumníka souborů systému Windows a použijte následující cestu:

 C:\Users\USER NAME\AppData\Local\Temp\IdeaStatiCa\Logs 

kde USER NAME nahraďte vašim uživatelským jménem systému Windows.

V případě, že nevidíte složku AppData, umožněte zobraování skrytých položek v nastavení Windows.

Ve výše popsané složce Logs najdete několik souborů protokolu generovaných při různých činnostech prováděných v aplikacích IDEA StatiCa. Všechny je prosím vložte do jednoho archivního souboru (buď .zip, nebo .rar) a ten nám zašlete prostřednictvím uživatelského portálu (nebo vašemu místnímu prodejci, který vám poskytuje technickou podporu).

Jak poslat diagnostické (log) soubory

Soubory logů obsahují události zapisované pro diagnostiku spojenou s vašimi projekty. 

Nastavení úrovně detailů diagnostických souborů

Někdy je nutné zvýšit detailnost zaznamenávaných událostí. K tomu slouží následující soubor:

 C:\Users\USER NAME\AppData\Local\IDEA_RS\IdeaDiagnostics.config 

Otevřete soubor IdeaDiagnostics.config a změňte úroveň závažnosti zápisů (severity level) v souboru protokolu (změňte parametr v " " závorkách v řádku DefaultLogLevel loglevel= .

<IdeaDiagnosticsSettings>
<DefaultLogLevel loglevel="Information"/>
</IdeaDiagnosticsSettings>

Nastavení úrovně detailů diagnostických souborů

Výchozí hodnota úrovně závažnosti je Information. Pokud ji změníte na Debug nebo Trace, do souboru protokolu se zapíše více podrobností.

Po změně parametru loglevel a uložení souboru IdeaDiagnostics.config spusťte danou aplikaci IDEA StatiCa a znovu navoďte hlášenou chybu. Poté program zavřete a zašlete nám nové log soubory (viz výše).

Pokud používáte IDEA StatiCa Open Model, přejděte na naši GitHub stránku.

Související články

Jak zadat požadavek na podporu

Systémové požadavky pro instalaci IDEA StatiCa

Checkbot (BIM propojení) se nespustí