Jak funguje BIM propojení s IDEA StatiCa Connection?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

BIM propojení na nejrozšířenější MKP a CAD programy jsou vyvíjeny a udržovány společností IDEA StatiCa a jsou součástí instalace. Pro jakýkoli jiný MKP a CAD program lze BIM propojení vytvořit pomocí veřejného rozhraní API IDEA Open Model (IOM).

Po instalaci IDEA StatiCa automaticky integruje BIM propojení do vašich MKP a CAD programů . U později nainstalovaných programů lze  BIM propojení aktivovat dodatečně v instalačním programu v sekci BIM (BIM link installer).

Přenos dat z MKP a CAD projektů do IDEA StatiCa je realizován prostřednictvím aplikace Code-check manager. Code-check manager je aplikace pro export, správu, přepočet nebo synchronizaci všech vašich přípojů. Umožňuje také sloučení importovaných modelů z MKP a CAD projektů   do jednoho.