Vylepšili jsme IDEA Open Model API

Potřebujete propojit váš MKP nebo CAD software s programem IDEA StatiCa? Abychom zjednodušili vaše pracovní postupy a procesy, výrazně jsme přebudovali náš IDEA Open Model (IOM).

IDEA Open Model (IOM) je veřejná API, která může být použita pro tvorbu propojení mezi jakoukoliv aplikací a programem IDEA StatiCa. IOM rozhraní může být například použito pro propojení s našimi aplikacemi Connection nebo Beam.

Všechny podstatné informace, jako jsou repozitáře a ukázky IOM linků, najdete ve službě GitHub. Fórum této komunity můžete používa pro řešení dotazů a problémů, na které během implementace propojení softwarů třetích stran narazíte.

https://github.com/idea-statica

Připojte se ke komunitě developerů na GitHub a pomožte nám vylepšovat pracovní postupy mezi nejrůznějšími softwary.