Hromadný výběr z CAD a MKP aplikací

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Aplikace Code-check manager (CCM), pomocí které exportujete přípoje a prvky díky BIM propojení do programu IDEA StatiCa , byla doplněna o možnost hromadného výběru pro statické programy MKP i kreslící CAD programy.

V CAD programech najdete nové tlačítko v CCM, zatímco v MKP programech tato funkce funguje tak, že místo jednoho uzlu jich v globálním modelu vyberete naráz více a zmáčknete tlačítko Connection nebo Member.

Hromadný výběr v MKP programu

V MKP programu vyberte (s klávesou shift) uzly jeden po druhém nebo táhnutí myší vyberte na globálním modelu více uzlů naráz. Poté klikněte na tlačítko Connection nebo Member v CCM a spusťte hromadný import dat.

Po změně parametrů v globálním modelu konstrukce (např. kombinace zatížení, průřez nosníku) můžete také použít funkci Synchronizovat vše a aktualizovat tak data do všech přípojů v seznamu, přičemž se zachová dříve vytvořený návrh pomocí operací.

Hromadný výběr v CAD programu

Pro CAD programy jsou v CCM nově dvě tlačítka - Hromadný a Jeden.

Code-check manager v CAD aplikacích

U výběru s příkazem Jeden musíte provést tři kroky - najít uzel styčníku, vybrat pruty a vybrat součásti přípojů, přičemž každý krok potvrdíte stisknutím mezerníku.

U příkazu Hromadný přetáhněte myší část konstrukce v CAD modelu a stiskněte mezerník.

Nosný prvek se vybere automaticky pomocí výběrového algoritmu (např. jako první se vybere sloup). Poloha uzlu je zvolena automaticky na konci ukončeného nosného prvku, nebo vprostřed průběžného prvku v těžišti průřezu.

Jediný způsobem, jak v současné verzi změnit nosný prvek, je použít příkaz Jeden, pak bude jako nosný prvek zvolen první vybraný prut v druhém kroku výběru.

Informace o omezeních BIM propojení najdete v souvisejících článcích na konci stránky nebo je můžete vyhledat v Centru podpory.

Dostupné v edici Expert i Enhanced.

Související články

Známá omezení pro Advance Steel

Známá omezení pro Tekla Structures

Známá omezení pro RFEM/RSTAB

Známá omezení pro SCIA Engineer