Známá omezení pro Tekla Structures

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Obecná doporučení

V IDEA StatiCa Connection jsou prvky jedinými pruty na které lze aplikovat zatížení. Všechny ostatní pruty jsou definovány odlišným způsobem, jako výztužný prvek, nebo soubor plechů. Toto pravidlo jde ruku v ruce  s tří-krokovým procesem importu:

    • V prvním kroku vyberete bod, který bude reprezentovat teoretický střed celého styčníku.  
    • V druhém kroku vyberete všechny konstrukční prvky styčníku (na kterých bude aplikováno zatížení). První zvolený prvek bude nosný. 
    • Ve třetím kroku vyberete všechny zbývající entity spoje, jako jsou plechy, šrouby, svary a co je nejdůležitější nosníky, na které nebudou aplikovány zatížení (obvykle zárodky, výztužné prvky atd.).

Před zahájením importu vždy zkontrolujte, zda v modelu Tekla Structures nejsou žádné mezery mezi plechy a prvky.

Před zahájením importu vždy zkontrolujte svary v modelu Tekla Structures.

Průřezy

IDEA StatiCa Connection umožňuje importovat obrovské množství průřezů z Tekla Structures. Proces importu podporuje tyto typy průřezů:

PrůřezTekla - parametrické vstupyTekla - knihovna průřezů
IXX
U-X
L XX
Kruhový dutý profilXX
Obdélníkový dutý profilXX
Obdélníková deskaX-
C profil za studena tvarovanýXX

Parametrické vstupy jsou uživatelem definované rozměry požadovaného typu průřezu. Knihovna průřezů znamená průřezy vybrané z knihovny Tekla Structures.

Během procesu importu se importovaný průřez porovná s příslušným průřezem v databázi IDEA StatiCa Connection a vybere se nejpodobnější průřez. Pokud neexistuje shoda, zobrazí se konverzní tabulka a uživatel si musí zvolit průřez z databáze IDEA StatiCa.

Svařované a složené průřezy nejsou podorovány.

Nutno si uvědomit, že Tekla Structures neposkytuje správná data zaoblení hran u válcovaných profilů, IDEA StatiCa Connection definuje chybějící hodnoty sama.

Otvory v prvcích a zářezy

  • Otvory v plechách a prvcích a zářezy jsou podporovány a budou importovány. 

Svary na zářezech se neimportují. Náhradní postup: Manuálně přidáme svary v IDEA StatiCa Connection.

Svary

Svary jsou importovány do IDEA StatiCa Connection, ale jako nejlepší způsob definování svaru se doporučuje volba svarů AROUND.

Software bohužel nedokáže detekovat některé svary, proto se doporučuje vždy zkontrolovat importované svary v IDEA StatiCa Connection. Pokud svar není importován, je lepší doplnit svar pro každý prvek.

Zárodek

Prvek zárodku je podporován a musí být vybrán ve třetím kroku během procesu importu společně se všemi entitami (desky, šrouby, svary) - „Všechny zbývající entity“.

Kotvení, patní deska a betonový blok

Import kotev či kotvení z Tekla Structures zatím není v aplikaci Checkbot podporovanou funkcí. Existuje náhradní řešení, a to přidat kotvení po importu v IDEA StatiCa Connection ručně pomocí operace Patní deska nebo Skupina šroubů.

Video ukazuje, jak modelovat "obecné kotvení" a nahradit tak kotvy, základovou desku a betonový blok chybně importovaný do aplikace Checkbot z Tekla Structures.

Přípoj tyčového táhla

Tyč přivařená k přípojnému plechu se importuje bez svarů. Ty lze přidat posléze v IDEA StatiCa Connection, ale ne jednoduše operací svar. Přípojný plech se musí vymazat a nahradit novou operací Přípojný plech přiřazenou k tyči a existujícímu styčníkovému plechu.

Alternativně lze plný kruhový průřez tyčového táhla nahradit tlustostěnnou trubkou podobné průřezové plochy a pak je možné tento profil připojit obecným svarem - tupým nebo koutovým.