Známá omezení pro SCIA Engineer

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

BIM propojení nyní funguje pro celou řadu styčníků a prvků. Přesto, prosím, vezměte v potaz doposud nepodporované funkce.


Omezení: Nelze importovat kotvení do betonové patky ze SCIA Engineer.

Řešení: Importujte styčník bez kotvení a to přidejte posléze v IDEA StatiCa.


Omezení: Geometrická excentricita se nenačte do IDEA StatiCa.

Řešení: Importujte styčník a jednotlivým prvkům zadejte excentricity ručně v IDEA StatiCa. Načtené vnitřní síly obsahují příčinky od excentricity ze zdrojového projektu, chybí pouze geometrické posunutí prutů.


S verzí SCIA Engineer 21.1 představila společnost IDEA StatiCa další možnost, jak využít propojení BIM mezi SCIA Engineer a aplikací Checkbot.

Omezení: Tato funkce není zabudována ve verzi SCIA 21.1 Legacy.

Řešení: Použijte výchozí pracovní prostředí verze SCIA 21.1


Omezení: Normové kombinace nelze importovat do aplikace IDEA StatiCa Checkbot.

Řešení: Před exportem z programu SCIA Engineer rozbijte kombinace na obálky, nebo lineární kombinace.


Omezení: Přenost zatížení pomocí zatěžovacích panelů metodou - Zatěžovací plocha. 

Řešení: Zvolení metody přenosu: Přesný (FEM)

Omezení: Nelineární kombinace nelze importovat do aplikace IDEA StatiCa Checkbot.