Známá omezení pro SCIA Engineer

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

BIM propojení nyní funguje pro celou řadu styčníků a prvků. Přesto, prosím, vezměte v potaz doposud nepodporované funkce.


Omezení: Nelze importovat kotvení do betonové patky ze SCIA Engineer.

Řešení: Importujte styčník bez kotvení a to přidejte posléze v IDEA StatiCa.


Omezení: Geometrická excentricita se nenačte do IDEA StatiCa.

Řešení: Importujte styčník a jednotlivým prvkům zadejte excentricity ručně v IDEA StatiCa. Načtené vnitřní síly obsahují příčinky od excentricity ze zdrojového projektu, chybí pouze geometrické posunutí prutů.