ETABS BIM propojení pro návrh ocelových styčníků (AISC)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto návodu se krok za krokem dozvíte, jak navrhnout a posoudit ocelový přípoj pomocí BIM propojení mezi ETABS a IDEA StatiCa.

Jak aktivovat propojení

IDEA StatiCa se automaticky integruje do FEM/BIM softwaru během svojí instalace. Stav BIM propojení s jednotlivým software můžete spravovat v aplikaci Aktivace BIM propojení.

Vezměte prosím na vědomí, že některé FEM programy vyžadují další kroky, aby se plně aktivovalo jejich BIM propojení s IDEA StatiCa.

Otevřete IDEA StatiCa, přejděte na kartu BIM a otevřete instalační program BIM propojení (Activate your BIM link...).

aktivace

Může se zobrazit oznámení "Chcete této aplikaci povolit provádět změny ve vašem zařízení?". Pokud ano, potvrďte jej tlačítkem Ano.

Nainstaluje se BIM propojení pro vybraný software (pokud byl nalezen). Na obrazovce se také zobrazí informace o stavu jiných BIM propojení, které již mohly být nainstalovány.

aktivace

K dokončení postupu integrace je třeba v programu ETABS provést několik dalších kroků:

Spusťte ETABS a klikněte na Tools > Add/Show Plugins pro otevření dialogu se správcem pluginů. Tato možnost umožňuje instalovat a přidávat doplňky (programy) na příslušná místa v nabídce ETABS.

Vyhledejte

C:\Program Files\IDEA StatiCa\StatiCa 23.0\IdeaETABSv1PluginWrapper.dll

(u starších verzí IDEA Statica C:\Program Files\IDEA StatiCa\StatiCa 22.1\ETABSv18PlugIn_IDEAStatiCa.dll).

Název zásuvného modulu zobrazený v rozbalovací nabídce můžete upravit jako IDEA StatiCa Checkbot a poté klikněte na tlačítko Add.

Poznámka

Pokud se okno s IDEA StatiCa Checkbot nezobrazí, přejděte do C:\Program Files\Computers and Structures\ETABS 21 a spusťte jako správce soubor RegisterETABS.exe.

Jak používat propojení

Otevřte přiložený AISC projekt v ETABS a spusťte výpočet.

BIM propojení by mělo být již zaintegrováno. Najdete jej v horní liště pod záložkou Tools -> IDEA StatiCa Checkbot. Tím se otevře vlastní okno aplikace Checkbot.

Vyberte Nový a typ projektu Ocel a normu AISC a podnormu LRFD (AISC 360-16). Poté klikněte na Vytvořit projekt.

Nový Checkbot projekt je připraven pro import styčníků z ETABS.

V ETABS vyberte jeden z vnitřních sloupů se ztužením a ujistěte se, že jste vybrali také nejnižší uzel.


Import

Poté v Checkbotu vyberte Connections.

import

Tím se sloup a jeho zatěžovací účinky importují do systému Checkbot - se stejnými souřadnicemi, orientací a velikostí průřezů jako v modelu FEM/BIM.

Upozorňujeme, že číslování uzlů a prvků se může lišit.

import

Vezměte prosím na vědomí, že 3D pracovní plocha je určena k zobrazení přehledu importované konstrukce, nikoliv detailního zobrazení se skutečnými přípoji.

Další informace o Checkbotu najdete zde.

V případě některých FEM/BIM programů můžete do Checkbotu importovat také více spojení stejným způsobem jako výše.  Místo výběru jednoho uzlu a připojených prutů můžete vybrat několik uzlů a prutů pomocí metod výběru v aplikaci.

import

Doporučujeme neimportovat všechna připojení najednou, ale vytvářet je postupně.

Geometrie

V seznamu položek projektu v části Connections a se zvýrazněným přípojem v Checkbotu můžete buď kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat možnost Otevřít, nebo kliknout na příkaz na pásu karet Otevřít a začít navrhovat, provádět posudky a generovat protokol.

geometrie

Nastavení prvků je převzato z původní aplikace FEM/BIM. Můžete však změnit velikost profilu libovolného prutu na hlavní obrazovce Checkbotu, ale tím se přeruší propojení s aplikací FEM/BIM v této relaci, pokud nedojde k její opětovné synchronizaci.

Importovaný přípoj se otevře v aplikaci IDEA StatiCa Connection.

3D

V závislosti na tom, jak byly definovány kombinace zatěžovacích stavů, mohou se zobrazit žádné nebo jiné účinky zatížení než u preferovaného řešení FEM/BIM*.    Ve výchozím nastavení vybere IDEA StatiCa ty nejkritičtější za účelem posouzení. (* Některá řešení BIM nejsou schopna ukládat výsledky kombinací zatěžovacích stavů).

Další informace o zatíženích naleznete zde.

Návrh

K vytvoření připoje použijeme Connection Browser. Zvolte možnost Návrh a IDEA StatiCa vám nabídne možná řešení pro aktuální geometrii.

Vyberte nabízenou šablonu  Simple Baseplate a stiskněte OK.

Změňte navržené hodnoty u šroubů na 3/4 A325 a stiskněte tlačítko OK.

Byla vytvořena kotevní deska a kotvy.

Nyní upravíme parametry použitých operací.

Kotevní plech

Přípojný plech

Protože jsme diagonální výztuhu připojili pomocí jednoho šroubu, musíme také změnit typ modelu výztužného prutu na N-Vy-Vz. V seznamu Pruty vybereme výztuhu a v rozevíracím seznamu upravíme Typ modelu.

Takto vypadá navržený přípoj.

Posudek a Protokol

Abychom mohli spustit posudek, musíme se také ujistit, že je nastavena správná norma v IDEA StatiCa Connection.  Na kartě Návrh v panelu Možnosti zvolíme v seznamu dílčích kódů LRFD 2016.

Nyní spusťte posudek pomocí ikony Výpočet na panelu CBFEM na horní liště. 

V aplikaci  IDEA StatiCa Connection můžete provádět mnoho různých typů analýz a posudků. Více informací naleznete zde.

výpočet

Nyní získáte výsledky nelineární analýzy.

Podrobné výsledky pro plechy, šrouby, svary a  kotvy lze zobrazit pomocí tlačítek na horním pásu. Na obrázku níže je zobrazen deformovaný tvar s ekvivalentním napětím

Výsledky si můžete prohlédnout i pro kotvy

Po dokončení posudku můžete na kartě Protokol vytvořit report obsahující výsledky a diagramy pro váš model připoje.

Posudek lze vytisknout nebo uložit v několika formátech. Více informací naleznete zde.

Uložte a ukončete tento připoj návratem zpět do Checkbotu.

V aplikaci Checkbot uvidíte, že vedle připoje je zelené zaškrtnutí. To znamená, že připoj je v pořádku a prošel všemi posudky. Na panelu Připoje se také zobrazí zobrazení styčníku a souhrn výsledků posudků.

patka

Pokud je v Checkbotu více připojů, je třeba každý z nich otevřít, navrhnout a posoudit.

V níže uvedeném příkladu vidíte, že oba připoje kotevních plechů prošla příslušnými posudky, zatímco zbývající připoje je třeba ještě posoudit.

přehled

Synchronizace modelu

Někdy dojde ke změnám v modelu FEM/BIM, například se změní velikost průřezu prutu nebo zatížení. Tyto změny lze synchronizovat mezi Checkbotem a modelem FEM/BIM.

Existují dvě možné alternativy:

  • Synchronizace aktuální položky (pokud je vybrán jeden nebo více uzlů)
  • Synchronizovat celý importovaný model konstrukce
synchronizace

Chcete-li tuto funkci vyzkoušet, můžete v aplikaci FEM/BIM změnit velikost nebo tvar průřezu prutu případně změnit zatěžovací stav nebo kombinaci atd.: změnit u sloupů profil na menší průřez. Nezapomeňte znovu analyzovat model FEM.

synchronizace

V aplikaci Checkbot vyberte navržené připoje (může jich být více) a na panelu Aktuální položka vyberte možnost Synchronizace.

Projekt Checkbot bude aktualizován, návrh přípoje zůstane zachován, ale výsledky budou zneplatněny. Vidíte, že sloupec je nyní aktualizován - odpovídá změně v modelu FEM.

synchronizace

Zvýrazněné přípoje jednoduše znovu posuďte výběrem možnosti Vypočítat na panelu Aktuální položka.  Nezapomeňte, že větší změny v modelu mohou vyžadovat další kroky validace s dotčenými přípoji (jak je uvedeno výše).

výpočet

Pokud přípoje neposkytnou požadované výsledky, můžete je znovu otevřít a optimalizovat návrh (tj. zesílit, pokud neprojdou posouzením, nebo odlehčit, pokud je využití některých částí příliš nízké).

Úspěšně jste propojili ETABS s IDEA StatiCa Connection pomocí Checkbot.

SOUVISEJÍCÍ OBSAH

Checkbot – zrychlení práce v BIM

Jak snadno a rychle propojit ETABS a IDEA StatiCa

BIM propojení IDEA StatiCa a AxisVM