Concrete Member BETA

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Verze 20.1 přináší novou aplikaci pro návrh betonových konstrukcí – Concrete Member BETA. Namodelujte, vyztužte a posuďte kritický betonový prvek během několika minut.

Geometrie

Díky naší nové aplikaci mohou uživatelé jednoduše navrhnout a posoudit prostorovou železobetonovou konstrukci složenou z prutů, tedy 1D prvků – nosníků a sloupů. V budoucnu bude možné analyzovat 3D prvky jakékoliv topologie.

Zatížení

Zatížení může být aplikováno ve směru kterékoliv osy prvku prostřednictvím liniového zatížení. Konce přilehlých prutů mohou být zatíženy uzlovými silovými a momentovými účinky, nahrazující chybějící část konstrukce, které jsou známy z globální analýzy celé konstrukce.

Výztuž

Pomocí dobře známého dialogu editoru výztuže může uživatel navrhnout podélnou výztuž a třmínky pro každý prvek. Předdefinované šablony mohou urychlit celý proces návrhu výztuže. Každá skupina podélných vložek, stejně jako třmínků, může být jednoduše upravována ve vlastnostech vyztužení.

Můžete definovat několik zón vyztužení podél délky analyzovaného prvku a vytvořit tak komplikované rozvržení výztuže, včetně různé rozteče třmínků a různé délky podélných vložek

Analýza

Uživatelé si budou moci vybrat ze čtyř různých typů analýz, přičemž uživatel vybírá právě takovou, která je nejvíce vhodná pro analyzování daného kritického prvku nebo části konstrukce. V současnosti je dostupný pouze lineární výpočet, zbývající analýzy budou implementovány ve vyšších verzích IDEA StatiCa.

Ve verzi 20.1 může být zatím spuštěna pouze lineární analýza, vývojáři IDEA StatiCa však usilovně pracují na vývoji a verifikaci nových analýz či implementaci, již vyvinutých metod.


  • Lineární analýza (LA): implementována v Concrete Member Beta


  • Geometricky a materiálově nelineární analýza, včetně teplotní analýzy (GMNA): ve vývoji


  • Compatible stress field method 2D (CSFM 2D): vyvinuto/pracuje se na vylepšení (CSFM je zatím dostupná v samostatné aplikaci IDEA StatiCa Detail)


  • Compatible stress field method 3D (CSFM 3D): ve vývoji


Posudek průřezu 

Po proběhnutí lineární analýzy si může uživatel prohlédnout detailní posudky v aplikaci RCS, která automaticky vybere kritické průřezy (nejvíce využité) na analyzovaných prvcích, a posoudí je.


Dostupné v edici Expert Enhanced.