Concrete Member BETA

Dit artikel is ook beschikbaar in

Release 20.1 brengt een nieuwe applicatie voor Betonontwerp - Concrete Member BETA. Modelleer, ontwerp de wapening en controleer een kritisch betonelement in enkele minuten.

Geometrie

Dankzij onze nieuwe applicatie kan de gebruiker eenvoudig ruimtelijke constructies van gewapend beton ontwerpen en beoordelen die bestaan uit 1-D elementen, liggers en kolommen. In de toekomst zal het mogelijk zijn om constructieve 3D-elementen van elke topologie te berekenen

Lasteffecten

The load can be applied in the direction of any member axis via the line load. Endpoints of related members can be subjected to point forces (and moments) that represent nodal forces obtained from global analysis.

De belasting kan via de lijnbelasting in de richting van een willekeurige staafas worden toegepast. Eindpunten van gerelateerde staven kunnen worden belast met puntkrachten (en momenten) die knoopkrachten vertegenwoordigen die zijn verkregen uit de hoofdberekening.

Lasteffecten in IDEA CONCRETE Member

Wapening

Met behulp van het bekende dialoogvenster kan de gebruiker langswapening en beugels in elk element ontwerpen. De vooraf gedefinieerde sjablonen kunnen het hele proces van wapeningsontwerp nog versnellen. Elke groep langswapening, evenals beugels, kan eenvoudig worden bewerkt in het eigenschappenvenster.

Wapeningseditor in IDEA Concrete member


U kunt verschillende wapeningszones over de lengte van het element definiëren en een complexe wapeningslay-out creëren, inclusief verschillende afstanden tussen de beugels en lengtes van wapeningsstaven in de lengterichting.

wapening aanpassen met verschillende afstanden tussen de buegels en langswapening in IDEA Concrete member.

Berekening

Er zullen verschillende berekeningstypes beschikbaar zijn voor één constructief model. Momenteel kan alleen lineaire analyse worden uitgevoerd, maar in de volgende releases zullen andere soorten berekening worden geïmplementeerd.

Er zijn vier typen berekeningen beschikbaar om betonelementen te berekening. Nu kan een lineaire analyse worden uitgevoerd in Concrete Member Beta, de andere drie berekeningtype zijn in ontwikkeling of in het stadium van hun definitieve afstemming.

Beschikbare verschillende berekeningstype in IDEA Concrete member


  • Lineare analyse (LA): geïmplementeerd in Concrete Member Beta
Lineare analyse (LA): geïmplementeerd in Concrete Member Beta


  • Geometrisch en materiaal niet-lineare analyse, inclusief thermische analyse (GMNA): in ontwikkeling


  • Compatible Stress Field method 2D (CSFM 2D): bijna beschikbaar (CSFM is beschikbaar in IDEA StatiCa Detail)
Compatible Stress Field method 2D (CSFM 2D) IDEA statica beton elementen


  • Compatible Stress Field Method 3D (CSFM 3D): in ontwikkeling
Compatible Stress Field Method 3D (CSFM 3D): in ontwikkeling in IDEA BETON software


Doorsnede Controle

After linear analysis, the user can run a detailed section check using the application RCS, which automatically chooses the most utilized sections on analyzed members and assess them.

Na lineaire analyse kan de gebruiker een gedetailleerde doorsnede controle uitvoeren met behulp van de applicatie RCS, die automatisch de meest uitgenutte doorsnedes op geanalyseerde staven weergeeft en beschouwt.

Beton doorsnede controle in IDEA RCS via IDEA Member


Beschikbaar in Expert en Enhanced versie.