AxisVM BIM propojení pro návrh styčníku (EN)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Tento návod Vám ukáže, jak aktivovat a používat propojení mezi AxisVM a IDEA StatiCa Connection.

Jak aktivovat propojení

IDEA StatiCa se automaticky integruje do FEM/BIM softwaru během svojí instalace. Stav BIM propojení s jednotlivým software můžete spravovat v aplikaci Aktivace BIM propojení.

Vezměte prosím na vědomí, že některé FEM programy vyžadují další kroky, aby se plně aktivovalo jejich BIM propojení s IDEA StatiCa.

Otevřete IDEA StatiCa, přejděte na kartu BIM a otevřete instalační program BIM propojení (Activate your BIM link...).

aktivace

Může se zobrazit oznámení "Chcete této aplikaci povolit provádět změny ve vašem zařízení?". Pokud ano, potvrďte jej tlačítkem Ano.

Nainstaluje se BIM propojení pro vybraný software (pokud byl nalezen). Na obrazovce se také zobrazí informace o stavu jiných BIM propojení, které již mohly být nainstalovány.

aktivace

Jak používat propojení

Stáhněte si přiložený projekt, otevřete jej v AxisVM a spusťte výpočet, abyste získali vnitřní síly na konstrukci.

BIM propojení by mělo být již zaintegrováno. Najdete jej v horní liště pod záložkou Pluginy -> IDEA StatiCa Checkbot. Tím se otevře vlastní okno aplikace Checkbot.

Vyberte Nový a typ projektu Ocel a normu EN. Poté klikněte na Vytvořit projekt.

Nový Checkbot projekt je připraven na import připojů z AxisVM.

V AxisVM vyberte jeden z vnitřních sloupů se ztužením a ujistěte se, že jste vybrali také nejnižší uzel.

Import

Poté v Checkbotu vyberte Connections.

import

Tím se sloup a jeho zatěžovací účinky importují do systému Checkbot - se stejnými souřadnicemi, orientací a velikostí průřezů jako v modelu FEM/BIM.

Upozorňujeme, že číslování uzlů a prvků se může lišit.

import

Vezměte prosím na vědomí, že 3D pracovní plocha je určena k zobrazení přehledu importované konstrukce, nikoliv detailního zobrazení se skutečnými přípoji.

Další informace o Checkbotu najdete zde.

V případě některých FEM/BIM programů můžete do Checkbotu importovat také více spojení stejným způsobem jako výše.  Místo výběru jednoho uzlu a připojených prutů můžete vybrat několik uzlů a prutů pomocí metod výběru v aplikaci.

import

Doporučujeme neimportovat všechna připojení najednou, ale vytvářet je postupně.

Geometrie

V seznamu položek projektu v části Connections a se zvýrazněným přípojem v Checkbotu můžete buď kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat možnost Otevřít, nebo kliknout na příkaz na pásu karet Otevřít a začít navrhovat, provádět posudky a generovat protokol.

geometrie

Nastavení prvků je převzato z původní aplikace FEM/BIM. Můžete však změnit velikost profilu libovolného prutu na hlavní obrazovce Checkbotu, ale tím se přeruší propojení s aplikací FEM/BIM v této relaci, pokud nedojde k její opětovné synchronizaci.

Importovaný přípoj se otevře v aplikaci IDEA StatiCa Connection.

3D

V závislosti na tom, jak byly definovány kombinace zatěžovacích stavů, mohou se zobrazit žádné nebo jiné účinky zatížení než u preferovaného řešení FEM/BIM*.    Ve výchozím nastavení vybere IDEA StatiCa ty nejkritičtější za účelem posouzení. (* Některá řešení BIM nejsou schopna ukládat výsledky kombinací zatěžovacích stavů).

Další informace o zatíženích naleznete zde.

Návrh

Pro diagonální výztuhu použijeme přípoj s jedním šroubem. Pro tento typ spoje musíme také změnit Typ modelu prutu výztuhy na N-Vy-Vz. V seznamu Prvky vybereme výztuhu a v rozevíracím seznamu upravíme Typ modelu.

návrh

K vytvoření připoje použijeme  Connection Library. Zvolte možnost Návrh a IDEA StatiCa vám nabídne možná řešení pro aktuální geometrii.

návrh

Connection Library zobrazí možná řešení pro aktuální geometrii. Vyberte nabízenou šablonu a stiskněte tlačítko  OK.

návrh

Přijměte navržené hodnoty pro šrouby a betonový blok a stiskněte tlačítko OK.

nastavení

Takto vypadá počáteční připoj.

návrh

S těmito výchozími parametry pro kotevní plech.

nastavení

Toto jsou parametry pro spojovací plech.

nastavení

Tím je návrh přípoje pro základovou desku sloupu s diagonální výztuhou dokončen.

Posudek a Protokol

Nyní spusťte posudek pomocí ikony Výpočet na panelu CBFEM na horní liště. V aplikaci IDEA StatiCa Connection můžete provádět mnoho různých typů analýz a posudků. Více informací naleznete zde.

výpočet

Výsledky nemusí být přijatelné. V tomto případě kotvy selžou kvůli své nízké konstrukční únosnosti.

patka

Můžete přejít na kartu Posudek a zkontrolovat výsledky a podrobněji se podívat na kotvy tak, že rozšíříte výpočet pomocí symbolu "+".  Vidíte, že kotvy v tahu v betonovém bloku selhávají.

patka

Pro nalezení průchozího řešení musíme návrh optimalizovat. Vraťte se na kartu Návrh, zvýrazněte operaci Patní deska a změňte délku ukotvení na 200 mm a Odsazení betonového bloku na 300 mm, poté znovu spusťte analýzu a posudek.

patka

Po dokončení posudku můžete na kartě Protokol vytvořit report obsahující výsledky a diagramy pro váš model připoje.

výsledek

Posudek lze vytisknout nebo uložit v několika formátech. Více informací naleznete zde.

protokol

Uložte a ukončete tento připoj návratem zpět do Checkbotu.

V aplikaci Checkbot uvidíte, že vedle připoje je zelené zaškrtnutí. To znamená, že připoj je v pořádku a prošel všemi posudky. Na panelu Připoje se také zobrazí zobrazení styčníku a souhrn výsledků posudků.

patka

Pokud je v Checkbotu více připojů, je třeba každý z nich otevřít, navrhnout a posoudit.

V níže uvedeném příkladu vidíte, že oba připoje kotevních plechů prošla příslušnými posudky, zatímco zbývající připoje je třeba ještě posoudit.

přehled

Můžete pokračovat v návrhu dalších styčníků - podívejte see jak vymodelovat střešní přípoj s výztuhami.

styčník

Synchronizace modelu

Někdy dojde ke změnám v modelu FEM/BIM, například se změní velikost průřezu prutu nebo zatížení. Tyto změny lze synchronizovat mezi Checkbotem a modelem FEM/BIM.

Existují dvě možné alternativy:

  • Synchronizace aktuální položky (pokud je vybrán jeden nebo více uzlů)
  • Synchronizovat celý importovaný model konstrukce
synchronizace

Chcete-li tuto funkci vyzkoušet, můžete v aplikaci FEM/BIM změnit velikost nebo tvar průřezu prutu případně změnit zatěžovací stav nebo kombinaci atd.: změnit u sloupů profil na menší průřez. Nezapomeňte znovu analyzovat model FEM.

synchronizace

V aplikaci Checkbot vyberte navržené připoje (může jich být více) a na panelu Aktuální položka vyberte možnost Synchronizace.

Projekt Checkbot bude aktualizován, návrh přípoje zůstane zachován, ale výsledky budou zneplatněny. Vidíte, že sloupec je nyní aktualizován - odpovídá změně v modelu FEM.

synchronizace

Zvýrazněné přípoje jednoduše znovu posuďte výběrem možnosti Vypočítat na panelu Aktuální položka.  Nezapomeňte, že větší změny v modelu mohou vyžadovat další kroky validace s dotčenými přípoji (jak je uvedeno výše).

výpočet

Pokud přípoje neposkytnou požadované výsledky, můžete je znovu otevřít a optimalizovat návrh (tj. zesílit, pokud neprojdou posouzením, nebo odlehčit, pokud je využití některých částí příliš nízké).

Úspěšně jste přenesli styčník z AxisVM do IDEA StatiCa Connection pomocí aplikace Checkbot.

Známá omezení pro AxisVM

 Viz dokument ze Znalostní databáze

Související články

Známá omezení pro AxisVM

Jak zadat správnou pozici zatížení (Síly v)