Analytika využívání licencí

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Při používání licence více uživateli se můžete často setkat se situací, kdy se některý uživatel nemůže přihlásit k licenci, protože je obsazena jiným uživatelem. Pomocí funkce Analytika licencí v uživatelském portálu IDEA StatiCa můžete mít přehled nad využíváním licencí a konflikty při používání.

Záložku Analytika naleznete v sekci Licence a uživatelé v Uživatelském portálu. Funkce je dostupná jak pro správce licencí, tak pro uživatele licencí. Pro oba analytické grafy můžete nastavit časové rozpětí na dané období nebo vlastní časový rámec.

V grafu Relace licence můžete zjistit počet spuštění licence za den. Toto číslo nezohledňuje jednotlivé uživatele, ale ukazuje jednoduše celkové množství úspěšných spuštění.

Celkový počet přihlášení k licenci

Graf Konflikty na licenci ukazuje počet neúspěšných přihlášení do licence za den. Díky tomuto údaji můžete zjistit, kolikrát za den uživatelé licence nemohli spustit a pracovat v programu IDEA StatiCa, protože byla licence obsazena jiným uživatelem. 

Celkový počet konfliktů mezi licencemi

Díky těmto dvěma grafům v kombinaci s přehledem zobrazujícím kdo právě používá licenci, mají správci licencí plnou kontrolu nad využíváním všech produktů a licencí IDEA StatiCa.

Pokud je množství konfliktů licencí vysoké, měli byste buď požádat kolegy, aby při ukončení práce na projektu uvolnili své aktivace licencí, nebo popřemýšlet o zakoupení dalších sedadel pro stávající licenci.

Důležitá poznámka: Funkce Analytika funguje pouze pro uživatele s nainstalovanou verzí IDEA STATICA 21.1.6.0541 a novější. V případě, že používáte starší verzi, můžete nejnovější verzi stáhnout zde

Potřebujete k vaší licenci více sedadel? Ozvěte se nám!

Související články

Kdo používá mou licenci?

Časový interval licence (1-1000 hodin)

Jak nastavit, které produkty z licence na svém PC používám?

Nastavení sdílené licence