Časový interval licence (1-1000 hodin)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

V uživatelském portálu je možné změnit časový interval licence. Pro otevření portálu klikněte na ikonu přihlášení, přihlaste se pomocí svého účtu k IDEA StatiCa a přejděte na kartu Licence & uživatelé.

Administrátor může měnit Časový interval licence, který lze nastavit na 1-1000 hodin. Toto nastavení platí pro celou licenci a všechny její uživatele a nelze ho nastavit zvlášť pro vybraného uživatele. Toto číslo znamená, jak dlouho bude licence fungovat v počítači poté, co bude odpojen od internetu.

Pokud nějaký uživatel spustí IDEA StatiCa na svém počítači, pak během tohoto intervalu je jednotka licence daného produktu spotřebována z celkové kapacity a nemůže ji používat nikdo jiný. Po uplynutí intervalu se tato jednotka licence automaticky vrátí do celkové kapacity, pokud ji už daný uživatle nepoužívá.

Tato kombinace online a offline fungování licence umožňuje různé scénáře nastavení, jako např.:

Sdílená licence – nastavte 1 hodinu, aby licence nezůstala viset na nějakém počítači. Pokud se tam už nepoužívá, vrátí se do 1 hodiny na server pro další uživatele.

Služební cesta – nastavte 200 hodin pokud vyrážíte na cesty bez internetu a potřebujete funkční licenci po celou dobu.

Změna časového intervalu ovlivní všechny následující spuštění IDEA StatiCa, nikoli již spuštěné relace. Zapomenutou jednotku licence (spuštěný program IDEA Statica) na nějakém počítači nemůže na dálku resetovat žádný jiný uživatel ani správce.

Tags: #Licensing #LicenseTokenExpired #LicenseSeatNotAvailable

Související články

Chybová hláška – Number of Allowed Activations Exceeded