Nastavení sdílené licence

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Spravujte svůj účet, licence, uživatele a dotazy nas podoru zcela nezávisle.

Po zakoupení licence pro IDEA StatiCa obdržíte 2 emaily - jeden s přihlašovacími údaji k účtu administrátora licence a druhý s informacemi k nastavení.

Otevřete zákaznický portál na adrese https://www.ideastatica.com/  a přihlaste se pomocí zaslaných údajů.

Toto je váš IDEA StatiCa zákaznický portál. Přístup do něj mají pouze uživatelé, které si sami zadáte. V sekci Licenses můžete vidět přehled licencí, které má vaše organizace zakoupené a které jsou aktuálně využívané.

Jak zadat nové uživatele vaší licence?

V sekci Users můžete zadávat nové uživatele, kterým bude umožněno využívat vaši licenci. Nejlepší postup je nastavit „User name“ stejně jako e-mail uživatele. Berte prosím na vědomí, že systém je citlivý na velká a malá písmena, proto doporučujeme používat v User name pouze malá písmena a čísla.

Ve výchozím nastavení jsou všichni noví uživatelé přidáváni bez administrátorských práv. Pokud chcete v organizaci vytvořit jiného administrátora, zaškrtněte políčko „Admin“.

Všichni zadaní uživatelé jsou uložení v seznamu. Pokud nějakého uživatele smažete, zmizí i z tohoto seznamu. Seznam je neustále aktualizovaný a všechny provedené změny se okamžitě projeví.

Nově zadaný uživatel automaticky obdrží e-mail s pozvánkou.

Někteří uživatelé z vaší organizace mohou být přiřazeni k jiné licenci, obvykle ke zkušební nebo vzdělávací licenci (Trial a Educational licence). Protože každý uživatel může být přiřazen pouze k jedné licenci, nebudete moci tohoto uživatele zadat do vaší firemní licence. V tom případě nás prosím pošlete seznam uživatelských jmen (e-mailů), které chcete propojit s vaší firemní licencí, a my to uděláme za vás. Emailová adresa by měla odpovídat stejné doméně jako doména administrátora.

To lze provést pomocí tlačítka Create new case.

Máte další otázky? Stačí přejít na naše Centrum podpory a podívat se na nejčastěji kladené otázky a návody.

Související články