Kanceláře společnosti Mercadona

Albalat del Sorells, Valencie | Španělsko
Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Společnost Mercadona je jednou z předních španělských společností provozujících síť obchodních řetězců a internetových obchodů s potravinami. Se svými více než šestnácti sty prodejnami ve Španělsku a Portugalsku nabízí své zboží 5,6 milionům domácností. Vedení společnosti se před lety rozhodlo vybudovat nové sídlo v Albalat dels Sorells ve španělské Valencii. První fáze projektu byla zahájena již v roce 2012 výstavbou centra pro zpracování dat (CPD) a centra služeb. V současné době probíhá výstavba druhé fáze, jejíž součástí jsou tři nové administrativní budovy.

Několik slov o projektu

Nové sídlo společnosti se bude skládat z komplexu několika budov. Druhá fáze výstavby je zaměřena na tři nové kancelářské budovy o celkové rozloze 35 000 m2. Všechny budovy budou mít sdílené podzemní parkoviště a zároveň budou také vzájemně propojeny mosty spojující jednotlivá patra. Až budou nové kancelářské prostory hotovy, pojmou více než 1000 zaměstnanců.

Na výstavbě se podílí na 150 dodavatelů s více než 600 dělníky a inženýry. Cena celého projektu je vyčíslena na 80 milionů eur. Projekt by měl být dokončen v roce 2023. Na jeho realizaci se podílejí společnosti Construcciones Torrentinas Casol S.L. a ERRE arquitectura.

Výstavba se skládá z mnoha dílčích projektů. Inženýři z ERRE arquitectura se s jedním takovým – ocelovou konstrukcí střechy jednoho z prvků spojujících budovy, rozhodli přihlásit do soutěže IDEA StatiCa Excellence Awards 2021.

Aplikace IDEAStatiCa byla klíčovým nástrojem pro analýzu klopení a kroucení, které na konzolách velké zatížení způsobuje.
Antonio Lopez
Antonio Lopez
Architekt – ERRE arquitectura
Španělsko

Technické výzvy

Největší technickou výzvou byly rozměry ocelové konstrukce střechy, která má podobu rámu usazeného na dvanáct podporách. Šest z nich má podobu sloupu a dalších šest podobu širokých betonových pilířů. Ty jsou po délce navzájem propojeny dvojicí nosníků.

Vzdálenost mezi podporami (čtyři na každé budově) se pohybuje od 13 do 16 metrů. Podpěry jsou ve většině případů řešeny jako posuvné v jedné nebo dvou osách. Při zpracování návrhu proto bylo nutné vymodelovat a posoudit každé jednotlivé uložení.

Každá z podélných stran střechy navíc přesahuje podpory o téměř dalších šest metrů. Tento převis je vyřešen s pomocí nosníků s proměnlivou výškou, jež jsou vzájemně propojeny trubkovými profily. Ty přebírají kroutící momenty, které díky těmto převisům vznikají.

Velikost konstrukce střechy s sebou přinesla nutnost pamatovat také na tepelnou roztažnost. Inženýři proto navrhli řešení, které spočívalo ve volném uložení. Kotvení tedy dovoluje prokluz, který eliminuje problémy související s dilatací.

Vraťme se ale zpět k podpěrám konstrukce. Ty sousedí přímo s okrajem budovy a bylo tedy nutné použít rozměrných konzol. Takové řešení s sebou zároveň přineslo nutnost navrhnout konstrukci, která by byla lehká a zároveň by umožnila překlenout velké rozpětí mezi podporami. Všech dvanáct podpor je vystaveno velkému namáhání, a proto byly navrženy tak, aby se co nejvíce snížily sdílené síly.

Převisy na každé straně jsou vytvořeny pomocí profilů s proměnlivou výškou, která se směrem k okraji zmenšuje. Díky tomuto přístupu byla výrazně redukována hmotnost namáhající podpory.

Pro návrh a posudek střední části konstrukce použili inženýři z ERRE arquitectura aplikaci IDEA StatiCa. Díky ní mohli zanalyzovat napětí v různých částech konstrukce a propočítat deformace jednotlivých nosníků v místě podpěrných sloupů.

Díky IDEA StatiCa byli projektanti také schopni vizualizovat napětí na nosníku včetně lokálních deformací navazujících plechů a konstrukčních profilů.

Analýza pomocí aplikace IDEA StatiCa nám umožnila ověřit si výpočty provedené na obecné úrovni, upřesnit rozměry prvků konstrukce, jež přenášejí všechny síly na budovy a potvrdit tloušťku plechů. Pomohla nám také stejným způsobem posoudit nosníky, které tvoří hlavní konstrukci střechy. Návrh a posudek jednotlivých konzol byl samozřejmě také mnohem jednodušší a rychlejší.
Antonio Lopez
Antonio Lopez
Architekt – ERRE arquitectura
Španělsko

Řešení a výsledek

Architekti a statici ze společnosti ERRE arquitectura navrhli a vyřešili nejen komplikovanou ocelovou konstrukci střechy. Zabývali se také návrhem interiéru budov, aby budoucím zaměstnancům zajistili co nejpříjemnější pracovní prostředí.

Aby toho dosáhli, využili orientaci budovy a přirozeného osvětlení okolních prostor. Díky tomu se podařilo výrazně snížit spotřebu elektrické energie. Vnitřní uspořádání kanceláří bude zahrnovat propojené otevřené prostory a jednoduché interiéry, které využívají solární energii a podpoří produktivitu a kreativitu.

Prosvětlení přirozeným světlem se však netýká pouze kancelářských prostor. Tři velká nádvoří jsou navržena tak, aby světlo pronikalo také do podzemních garáží.

Inženýři ERRE arquitectura se zaměřili i na okolí budov. Ty budou obklopeny zelenými volnočasovými plochami. Zahradní dvory budou zároveň pohlcovat znečištění, což zlepší pohodlí všech zaměstnanců. K zavlažování těchto prostor bude využívána zachycená dešťová voda.

O společnosti

www.errearquitectura.com

ERRE arquitectura sídlí ve španělské Valencii. Její tým více než 40 zkušených profesionálů pracuje na projektech rezidenčních, vzdělávacích, sportovních a veřejných staveb již více než 20 let.

Tým ERRE přistupuje k architektuře s vášní a respektem každému svému návrhu propůjčuje vedle zajímavého architektonického provedení také funkční řešení zlepšující život lidí.

Mezi některé úspěšné projekty této kanceláře lze zmínit přeměnu staré základny Port America's Cup na kancelářské a vzdělávací centrum, výstavbu největšího basketbalového hřiště v Evropě a soukromého hangáru na letišti ve Valencii.

Projekt kancelářských prostor Mercadona lze považovat za další z úspěšných projektů již jen proto, že se s ním projektanti ERRE arquitectura stali finalisty soutěže IDEA StatiCa Excellence Awards 2021.

IDEA StatiCa nám pomohla vizualizovat a pochopit složitou strukturu konstrukce. Od nejobecnější geometrie až po vztahy mezi jednotlivými konstrukčními prvky. Bez aplikace IDEA StatiCa bychom toho nebyli tak dalece schopni.
Antonio Lopez
Antonio Lopez
Architekt – ERRE arquitectura
Španělsko

Podívejte se na rozhovor s inženýry z ERRE arquitectura

Líbil se vám tento příspěvek? Nenechte si ujít podobná témata!

Přidejte se k tisícům inženýrů po celém světě a nechte si zasílat odborné tipy a zajímavosti přímo do své e-mailové schránky.

RELATED CONTENT

EDGE Amsterdam West

Terminál pro výletní lodě Horizon

Nosná konstrukce pro podporu fasády

Střešní konstrukce stadionu AFAS