Estakáda přes řeku Mži na městském okruhu kolem Plzně

Plzeň | Česká republika | Valbek EU
Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Součástí nového obchvatu Plzně je pozoruhodná estakáda, která se táhne nad záplavovým územím řeky Mže ve výšce 20 metrů nad zemí. Skládá se ze tří dilatačních celků o celkové délce 1,2 km. Tuhle estakádu navrhli zkušení inženýři ze společnosti Valbek, projekční kancelář s dlouholetou tradicí navrhování liniových staveb. Během návrhu se inženýři setkali s různými problémy, a pro jejich překonání, využili sílu řešení IDEA StatiCa BIM a RCS.

Údaje o projektu 

Tato důležitá dopravní trasa obchází město v délce 3,3 km, ulehčuje dopravní situaci a zlepšuje propojení regionu. Součástí obchvatu, který byl uveden do provozu v únoru 2023, je úžasná estakáda přes inundační území řeky Mže. Součástí estakády je letmo betonovaný most, který je klenotem celé stavby.

Estakáda je rozdělena na tři dilatační úseky, které jsou neseny celkově 36 podporami. První dva úseky, každý o přibližné délce 510 metrů, byly postaveny metodou postupného vysouvání. Třetí úsek, začínající u podpěry P33, byl postaven metodou letmé betonáže. Tento most je navržen se třemi teoretickými rozpětími o délce 52,543 metrů, 85,416 metrů a 51,106 metrů. Ve druhém poli protéká řeka Mže, kterou lemují dvě přilehlé komunikace. Spodní stavbu tvoří opěra a tři pilíře, z nichž jeden je dilatační.

Výstavba nosné konstrukce byla zahájena pracemi na vahadle neseným pilířem P34. Nejprve došlo k realizaci zárodku na pilíři, na kterém a byly sestaveny dva betonážní vozíky pro letmou betonáž. Pomocí těchto vozíků se postupně symetricky  realizovali pětimetrové lamely. Pro předepnutí každé z lamel byly použity dva devatenácti lanové kabely z předpínací oceli Y1860S7-15.7 od výrobce VSL. Výška průřezu lamel se snižuje z 5,0 metrů směrem ke středu rozpětí až na výšku 2,1 metrů. Po dokončení vahadla na pilíři P34 byla stejnou metodou zkonstruováno vahadlo na pilíři P35. Nakonec byly vahadla nosné konstrukce propojeny betonáží závěrečné lamely uprostřed rozpětí. 

Technické výzvy

Metoda letmé betonáže zahrnuje řadu konstrukčních fází, přičemž každá lamela vyžaduje odlišný návrh. Kromě toho se návrh každého průřezu provádí ve dvou fázích, nejprve pro spodní část ve tvaru U a následně ve spojení s horní deskou. Tento složitý proces je časově náročný a úzce spjatý s dobou výpočtu. Nicméně tento pečlivý přístup je spolu s výpočtem nadvýšení běžným úskalím projektů tohoto druhu.

Kromě toho se tým inženýrů setkal s různými obtížnými úkoly, které zahrnovaly posouzení různých průřezů pilířů a geometricky nelineární výpočty, řešení problémů druhého řádu spojených s pilíři prostřednictvím lineární analýzy vzpěru a provádění nelineárních výpočtů pro posouzení dalších vnitřních sil.

Řešení a výsledek 

Ondřeje Matouška, statika, který má projekt na starosti, jsme vyzpovídali, aby nám vysvětlil, jaký postup prací volí na tak složitém projektu. Nejprve se vytvoří model celého mostu, který analyzuje pomocí specializovaného počítačového softwaru FEA Midas Civil

Pro přesun dat z Midas Civil do IDEA StatiCa používá IDEA StatiCa BIM k replikaci modelu, včetně všech průřezů a informací o kabelech předpětí. Vzhledem k tomu, že model zahrnuje všechny fáze výstavby je objem dat obrovský. To je důsledkem téměř 200 extrémů pro jeden řez, což výrazně zpomaluje výkon softwaru.

Pan inženýr Matoušek tento problém řeší tak, že vytvoří soubor RCS pouze pro jednu fázi výstavby. Následně exportuje výhradně informace týkající se kabelů předpětí a průřezů do dalšího samostatného RCS souboru. Tento přístup vede k výrazné úspoře času, protože umožňuje upravovat detaily týkající se kabelů v systému Midas Civil a tyto změny jednoduše přenášet do aplikace IDEA StatiCa prostřednictvím RCS pomocí několika kliknutí. Tento zefektivněný proces mu poskytuje potřebnou kontrolu nad modelem.

Práce s aplikacemi IDEA StatiCa je rychlá, spolehlivá a flexibilní. V programu IDEA StatiCa RCS je opravdu snadné navrhovat průřezy používané pro tento typ mostu. Kdybych měl výpočet provádět ručně, bylo by to časově velmi náročné.
Ing. Ondřej Matoušek
Ing. Ondřej Matoušek
Hlavní inženýr projektu – Valbek EU
Česká republika

Pan inženýr Matoušek používá aplikace IDEA StatiCa ve firmě Valbek již několik let a plně si osvojil jejich potenciál. V zajímavém projektu, který zpracovával v rámci své diplomové práce, si dal tu práci, že prováděl výpočty ručně a následně je porovnával s výsledky z IDEA StatiCa. Výsledky se dokonale shodovaly. Klíčový rozdíl spočíval v čase potřebném k získání těchto výsledků. Pomocí systému IDEA StatiCa RCS dosáhl výsledků během jednoho dne, zatímco manuální výpočty si vyžádaly několik dní a nespočet hodin úsilí.

O společnosti Valbek 

Společnost Valbek, která byla založena v roce 1990, se specializuje na navrhování liniových staveb. S více než třemi desetiletími zkušeností ve svém oboru působí ve 20 vzájemně propojených oborech a poskytuje svým zaměstnancům širokou škálu možností projektování od malých až po rozsáhlé projekty nebo možnost specializovat se v konkrétní oblasti podle vlastního výběru. Společnost Valbek se může pochlubit specializovaným týmem více než 200 vysoce kvalifikovaných stavebních inženýrů a 50 konstruktérů. Ačkoli jejich centrála sídlí v Liberci v České republice, rozšířili svou působnost také na Slovensko, což dokazuje jejich odhodlání poskytovat inovativní a vysoce kvalitní řešení v oblasti navrhování liniových staveb.

Vyzkoušejte IDEA StatiCa zdarma

Zahajte zkušební verzi ještě dnes a užijte si 14 dní plného přístupu zdarma.

OTHER CASE STUDIES

Obloukový železniční most, Jetetice

Střešní konstrukce stadionu AFAS

Multifunkční budova Halle des Saveurs v Paříži

Nosná konstrukce pro podporu fasády

Valbek EU

Valbek EU

Česká republika
Valbek je projekční kancelář, která má tradici od roku 1990 v projektování liniových staveb. Detail