Produkt

Kategorie

9 výsledků

Navrhujete a posuzujete ocelové styčníky efektivně?

IDEA StatiCa je tu s vámi i na dálku

Nová funkce hromadného výpočtu

Návrh železobetonových stěn

Posouzení železobetonového nosníku s otvorem

The 'simple' splice connection

Truss joint design with open sections

Calculate all your project items in one go

Results of analysis in Detail