Navrhujete a posuzujete ocelové styčníky efektivně?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Návrh ocelových přípojů bylo vždy jednou z nejobtížnějších součástí ocelářských projektů. Na základě našeho nového výzkumu s 600 stavebními inženýry z celého světa zabírá návrh a posouzení 20% ocelových styčníků v průměrném projektu téměř 70% času z celkového času věnovanému návrhu styčníků.

Již jsme hovořili o důvodech přechodu ze stávajícího řešení návrhu připojení na IDEA StatiCa. Jaká je však realita? Kolik času a peněz ušetříte, pokud se rozhodnete do toho opravdu jít a pořídit si lepší řešení? Naštěstí nic odhadovat, protože máme data od stovek inženýrů shromážděných prostřednictvím naší kalkulačky efektivity.

Kalkulačka efektivity IDEA StatiCa je nástroj, díky kterému si ZDRAMA spočítáte odhad potřebného času a peněz, pokud byste zvažovali zahrnout IDEA StatiCa do vašich pracovních postupů při návrhu ocelových konstrukcí. Díky datům získaných z tohoto nástroje navíc můžeme analyzovat informace poskytnuté stavebními inženýry a projektanty. Díky tomu jsme získali cenné informace o tom, jak se inženýrská komunita řeší (a jak bojuje) s návrhem připojení.

Od ledna 2019 jsme shromažďovali vstupy od více než tisícovky inženýrů. Poté, co jsme odfiltrovali duplicity a neúplné vstupy, zůstalo nám 600 odpovědí od statiků z celého světa. A tady je to, co říkají.

68% času stráveného návrhem složitých připojení

Na základě shromážděných údajů z kalkulačky se průměrný ocelový projekt skládá z cca 46 % jednoduchých styčníků, 32 % středně složitých styčníkůa 22 % velmi složitých přípojů.

Inženýři strávili návrhem a posouzením jednoduchých ocelových styčníků cca 17 minut, včetně vytvoření všech potřebných zpráv a výstupů pro úřady a další zúčastněné strany. U složitých přípojů takovýto postup ale trvá několik hodin. Tady se vstupy uživatelů hodně lišily, nicméně průměrná hodnota byla asi 214 minut.

Co to znamená? Návrh a posouzení 20 % ocelových styčníků (těch nesjložitějších) v průměrném projektu zabere téměř 70 % z celkového času, který inženýr návrhu styčníků věnuje.

Na pracovních postupech záleží

Návrh přípojů je jedinečná disciplína, která kombinuje vstupy z analytických modelů (zatížení) a strukturálních modelů (topologie styčníků a jejich součástí). Statici a projektanti tak využívají data, která již mají v jiných aplikacích.

Který software je mezi strukturálními inženýry nejpoužívanější?

Pokud bychom se podívali na kombinací nástrojů, tak nejčastěji se používán Tekla Structures pro kreslení a SAP2000 pro posouzení konstrukcí.  Ten následovaly v kombinaci s Teklou STAAD.Pro a Autodesk Robot Structural Analysis. Asi vás nepřekvapí, že IDEA StatiCa má BIM propojení se všemi těmito programy, a s mnoha dalšími CAd a MKP aplikacemi .

Inženýři tráví 34 % svého času návrhem přípojů

Na základě odpovědí respondentů trvá návrh přípojů (včetně všeho od předběžného návrhu, výpočtů, zpráv, revizí, potřebných náčrtů nebo výkresů) v průměru 34 % času inženýra. To znamená cca 54 hodin měsíčně na osobu (bráno podle 160 hodin za měsíc). To vše s jejich současnými nástroji, tj. před implementací IDEA StatiCa.

Průměrný počet inženýrů-statiků v kanceláři byl 3,6, což znamená cca 195 hodin věnovaných styčníkům každý měsíc, 2340 hodin ročně.

Srovnání návrhu přípojů

Zkusme si tedy srovnat údaje o tom, jak pracné je každý navrhnout a posoudit každý z uvedených typ styčníků, s referenčními hodnotami, které jsme shromáždili od naší zákaznické základny 3700 inženýrských kanceláří a výrobců. Kvalifikovaný inženýr-statik nebo projektant může s využitím IDEA StatiCa navrhnout ocelová spojení během několika minut:

Jedná se o průměrnou hodnotu napříč různými regiony a rozdílnými pracovní postupy (někdy jedna osoba provádí celý proces návrhu připojení, někdy je rozdělena mezi inženýra a projektanta)

Další úspory času, se kterými v tuto chvíli nepočítáme, vyplývají z nemodelování zatížení styčníků v IDEA StatiCa, ale s použitím dat z jiné aplikace pomocí IDEA StatiCa BIM propojení. To může přinést dalších 5-10 % času ušetřeného pomocí CAD propojení a cca. 15 % pomocí propojení s MKP programy.

Hodnota práce inženýra

Hodinové náklady na inženýrskou práci se v jednotlivých zemích velmi liší, kontinentu od kontinentu, stát od státu. Průměrný výdělek od našich respondentů je cca 54 EUR / hodinu

To se netýká pouze návrhu připojení, ale naše rada dlouhodobě zní - žádejte o více peněz! Na kvalitní práci statiků a projektantů záleží v celém průběhu výstaby i po jejím dokončení. Přinášíte velkou hodnotu, nebojte se být sebejistější!

Výstupy procesu návrhu přípojů

Kalkulačka efektivity vám pomůže vizualizovat, kde se nyní nacházíte a jak se může váš návrhový proces změnit k lepšímu. Poté, co zadáte data (trvá minutu), získáte jasné metriky, které můžete ukázat v kanceláři a můžete diskutovat:

IDEA StatiCa vám pomůže ušetřit čas a peníze. Přechod ze starého řešení znamená:

Největší úspory času lze dosáhnout u komplexního návrhu přípojů, kde IDEA StatiCa zkracuje čas až o 83 %. Tento konkrétní příklad předpokládá použití BIM propojení s CAD programem. S přihlédnutím k nezbytným nákladům na nákup IDEA StatiCa se investice vrátí do 2-3 měsíců.

Nebojte se diskuze

Viděli jste, co více než 600 strukturálních inženýrů říká o návrhu přípojů.

A jak to ve vaší kanceláři? Jsou vaši kolegové a nadřízení otevřeni diskuzi o tom, jak zlepšit organizaci?

Návrh přípojů je jednou z největších výzev v ocelářských projektech v USA i v Singapuru. A za posledních 20 let nedošlo v této oblasti k  žádným zásadním inovacím. Statici a projektanti si podle nás zaslouží víc. Doporučujeme vám, abyste vyložili na stůl tato čísla a zkusili zlepšit vás firemní proces návrhu přípojů ještě dnes.

Stačí si vyzkoušet zdarma naši kalkulačku efektivity a pustit se do toho!