Posouzení železobetonového nosníku s otvorem

Řešíte, jak správně navrhnout, optimalizovat a posoudit železobetonový nosník s otvorem v aplikaci IDEA StatiCa Detail? Nebo jak získat výstupní protokoly podle EN nebo ACI?

Podívejte se na krátké video, ve kterém vám ukážeme, jak nastavit geometrii železobetonového nosníku, optimalizovat výztuž a jak následně posoudit napětí a šířku trhlin. Nesmíme zapomenout ani na mezní stav použitelnosti, včetně normového posudku omezení napětí a šířky trhlin.