Geometricky nelineární analýza (GMNA)

Pro inženýry je vždy zásadní, aby se jejich model konstrukce svým chováním co nejvíce blížil realitě. Proto jsme do nejnovější verze 10.1 naší aplikace IDEA StatiCa Steel zavedli geometricky nelineární analýzu pro posouzení styčníků z dutých profilů.

Geometricky nelineární analýza (GMNA) je důležitá pro posouzení styčníků z dutých profilů a má vliv na celkovou únosnost celého styčníku. GMNA změní výsledky výpočtu tak, že se více blíží reálnému chování (přestože se nemusí blížit výsledkům normových výpočtů).

Všechny verze CBFEM metody do verze 10.0 používaly materiálově nelineární analýzu (MNA, elasticko-plastický pracovní diagram materiálu). Tento typ analýzy je dostatečný pro většinu řešených úloh. Pro styčníky z dutých profilů, anebo prvky se štíhlými průřezy ale může osamělé namáhání způsobit významné změny ve tvaru průřezu, které mají velký vliv na výslednou únosnost.

[caption id="attachment_14636" align="aligncenter" width="1024"]

Geometrický lineární analýza styčníku s dutým průřezem.[/caption]

Proto jsme vyvinuli přesnější typ analýzy (GMNA), který dokáže postihnout tyto úlohy zohledněním geometrické nelinearity. Numerický model jsme verifikovali pomocí pokročilých výpočetních modelů softwarů ABAQUS a ANSYS.

[caption id="attachment_14637" align="aligncenter" width="1024"]

Geometrický nelineární analýza styčníku s dutým průřezem[/caption]

Důležité upozornění

GMNA je automaticky zapnuta u všech nových projektů vytvořených ve verzi 10.1 pokud je nosnému prvku přiřazen dutý průřez. Projekty vytvořené v předchozích verzích si zachovávají své původní nastavení a je pouze na uživateli, zdali se rozhodne projekt přepočítat i pomocí GMNA analýzy.

Tento fakt může způsobit, že pro styčník vytvořený ve verzi 10.0 nebo nižší verzi a přepočítaný ve verzi 10.1 pomocí GMNA, se výsledky budou lišit. Obecně lze říci, že výsledky budou méně konzervativní pro prvky namáhané tahem a více konzervativní pro prvky namáhané tlakem.

Je možné, že posudky styčníků provedené v dřívějších verzích, zvláště pokud se pohybovaly na hranici normové únosnosti, nevyhoví normovým posudkům po přepočtu ve verzi 10.1. V tomto případě doporučujeme pečlivě vyhodnotit rozdíly v chování jednotlivých modelů a případně konzultovat situaci se zástupci IDEA StatiCa.