Geometrisch en materiaal niet lineaire analyse (GMNA)

SupportCenter.LocalizedArticle
Voor een ingenieur is het altijd belangrijk om een constructie te kunnen modelleren die zich zo dicht mogelijk naar de realiteit gedraagt. Daarom heeft IDEA de nieuwe geometrisch niet-lineaire analyse (GMNA) voor stalen buisprofielen geïntroduceerd in de versie 10.1.

Dit nieuwe analysetype is een belangrijk onderdeel van de normcontrole voor de kokerprofielen met een grote invloed op de berekende weerstand van de gehele verbinding. GMNA-berekening brengt resultaten van de analyse dichter bij het werkelijke gedrag van de constructie (maar niet noodzakelijkerwijs bij de norm-vereisten).

Tot versie 10.0 maakte onze CBFEM-methode gebruik van de materieel niet-lineaire analyse (MNA-methode, elastoplastisch materiaal model). Deze oplossing is nog steeds voldoende voor de overgrote meerderheid van verbindingen.

Maar voor specifieke kokerprofielen en / of staven met extreem slanke wanden, kan puntbelasting hoge lokale vervormingen veroorzaken (vooral van doorsneden) die de algehele stabiliteit van de staaf beïnvloeden. In deze gevallen kan de geometrisch lineaire analyse het gedrag van de verbinding niet voldoende nauwkeurig vastleggen en kan de belastingsweerstand worden onderschat of overschat.


Standaard berekeningsmethode MNA in IDEA StatiCa

Daarom hebben we een nieuwe en meer geavanceerde analyse ontwikkeld op basis van de geometrisch niet-lineaire oplossing die rekening houdt met deze effecten. De nieuwe analyse heet GMNA - geometrisch en materieel niet-lineaire analyse. We hebben deze aanpak geverifieerd met behulp van modellen van ANSYS en ABAQUS.

Geometrisch niet lineaire analyse kokerprofielen in IDEA CONNECTION

Belangrijke notitie

De GMNA-functie is standaard ingeschakeld in alle nieuwe projecten waar een holle doorsnede is toegepast. Projecten uit eerdere versies behouden hun oorspronkelijke instellingen. Gebruikers kunnen overschakelen naar GMNA in het dialoogvenster voor norminstellingen.

Dit kan resulteren in een scenario waarin een verbinding gemaakt in 10.0 en herberekend in 10.1 met GMNA andere resultaten geeft. In het algemeen zijn de resultaten minder conservatief voor staven die op trek belast zijn en conservatiever voor staven die op druk belast zijn.

Het is mogelijk dat sommige verbindingen die in de vorige versies zijn ontworpen met hoge uitnuttingen, de norm -controle in versie 10.1 niet meer zullen doorstaan. We raden aan om ze opnieuw te berekenen in versie 10.1 en de verschillen met de vorige versie samen met uw lokale ondersteuningspartner reseller) of rechtstreeks met IDEA StatiCa. te onderzoeken.


Geef ons feedback. Was dit artikel nuttig?