Gewapend beton expert

Ontwerp en controleer met vertrouwen de kritieke staaf in uw betonconstructie.

IDEA StatiCa voor Beton

IDEA StatiCa helpt u binnen enkele minuten alle beton details en doorsneden te controleren.
  • RC-doorsneden voor balken, platen, wanden en kolommen
  • Algemene of voor-gedefinieerde geometrieën (40 sjablonen)
  • Alle UGT / BGT-controles. Brandwerendheidscontroles
  • Samengestelde beton doorsnedes
  • Balken van elke topologie. Niet-lineaire doorbuigingen
  • Wapening en norm-controle van wanden en details
  • Controle van scheuren en doorbuiging. Compression softening. Spanningsverstijving
  • Automatische detectie van optimale wapeningsposities

Ontwerp en controleer al uw beton details en doorsneden

Bereken de kritische staaf

Nadat u de kritieke staven van een ontwerp heeft gecontroleerd op de norm, wordt de rest van uw werk een stuk eenvoudiger. Met IDEA StatiCa Beton kunt u de meest gecompliceerde en kritieke onderdelen van uw project snel en eenvoudig controleren.

Kritische staaf in beton project

Compleet ontwerp, berekening en norm-controle in enkele minuten

Gereedschap voor al uw BGT controles

Genereer snel complete bruikbaarheidsgrenstoestanden (BGT) -controles van algemene muren - zelfs voor architectonisch blootgestelde elementen. De controles hebben betrekking op spanningsbeperking, scheurwijdte en doorbuigingscontrole.

Bereken al uw BGT situaties in IDEA

Optimaliseer wapening

De krachtige rekenkern van IDEA StatiCa Concrete houdt rekening met alle discontinuïteitsgebieden zoals muren, opgelegde uiteinden, openingen, ophangingen, beugels en gebieden boven steunen. Met IDEA StatiCa kunt u elk beton detail analyseren en bepalen hoeveel wapening nodig is en waar.

beton gewapend optimale wapening

Alle UGT/ BGT-controles die uw projecten nodig hebben

Los ongebruikelijke doorsnede topologieën op

Laat uw software uw project niet beperken. IDEA StatiCa Concrete helpt u bij het controleren van gewapende betonsecties van elke vorm - typische, ongebruikelijke en zelfs algemene doorsneden.

Complete rapporten. één tool

Working with multiple tools to generate all the checks for your reports takes up a lot of time. IDEA StatiCa Concrete generates and compiles ultimate and serviceability state checks (including interaction and fire resistance) into fully scalable and customizable reports.

Het werken met meerdere tools om alle controles voor uw rapporten te genereren, kost veel tijd. IDEA StatiCa Concrete genereert  uiterste -en bruikbaarheidscontroles (inclusief interactie en brandwerendheid) in volledig schaalbare en aanpasbare rapporten.

Probeer IDEA StatiCa gratis

Download een gratis proeflicentie van IDEA StatiCa

Heeft u hulp nodig ?

Via ons support center kunnen we u vragen beantwoorden.

Probeer ons