Známá omezení pro Robot Structural Analysis

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

BIM propojení nyní funguje pro celou řadu styčníků a prvků. Přesto, prosím, vezměte v potaz doposud nepodporované funkce.


Omezení: Pohyblivé zatížení (Moving (stepped) Load Case) není importován do aplikace Checkbota. Kombinace zatížení obsahující pohyblivé zatěžovací stavy jsou importovány, ale zatěžovací stavy pro pohyblivé zatížení a jejich vnitřní síly nejsou v kombinaci zahrnuty.

Řešení: Rozložte pohyblivé zatížení Moving (stepped) Load Case na jednotlivé zatěžovací stavy v programu Robot Structural Analysis pomocí příkazu "Create a case from component". Poté importujte styčník nebo prvek a tyto jednotlivé zatěžovací stavy se naimportují a budou také zahrnuty do definovaných kombinací zatížení.