Známá omezení pro ETABS / SAP2000

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Propojení nyní funguje pro širokou škálu styčníků / spřípojů. Vezměte prosím ale v úvahu dosud nepodporovanou funkčnost:

Omezení: Jak spustit propojení mezi SAP2000 / ETABS a IDEA StatiCa 22.1.  

Problematické verze: 

  • SAP2000 24.1.0 
  • ETABS 20.3.0 

 Popis problému: 

Nový patch SAP2000 24.1.0 nefunguje s nejnovější verzí IDEA 22.1. Po spuštění Checkbotu to vypadá takto a nelze nic udělat/kliknout. 

Řešení: 

Toto platí jak pro SAP2000 tak i ETABS (nejnovější verze). Řešení spočívá v tom, že: 

1. Najděte konfigurační soubor (buď SAP2000.exe.config, nebo ETABS.exe.config) ve složce   

C:\Program Files\Computers and Structures\SAP2000 24\  

nebo 

C:\Program Files\Computers and Structures\ETABS 20\  

2. Ze spodní části souboru odstraňte následující řádky a soubor uložte (vyžaduje administrátorská práva). 

Případně soubor zkopírujte na plochu, upravte jej tam a zkopírujte zpět do původní složky.  

Takto by měl soubor vypadat (jeho spodní část) po řádném odstranění řádků: 

3. Nyní je možné spustit Checkbot.

Omezení: Rovnováha sil

Pro zajištění exportu rovnovážných sil je nutno nastavit odsazení u prutů na 0:

Omezení: Excentricita - těžiště není nastaveno jako hlavní bod / střed styčníku

Řešení: Importujte celý přípoj a ručně přesuňte nosníky s excentricitou do správné polohy.