Zatížení procentem únosnosti

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

IDEA StatiCa Connection 20.1 přináší možnost zjednodušeného zatěžování posuzovaných přípojů. Nově lze na připojované prvky aplikovat procentuální hodnota únosnosti jejich průřezu. Jedná se o jednoduchý postup, jak zatížit přípoj, pokud například neznáte skutečné hodnoty vnitřních sil. I v tomto případě doporučujeme zadávat zatížení v rovnováze.

Vlastnosti průřezů je možné si prohlédnout v záložce Materiály. Vliv kroucení v tomto případě není uvažován, jelikož bez zadaných okrajových podmínek není možné určit únosnost v kroucení.

Zatížení procentem únosnosti

Zatížení vnitřními sílami se vypočítá podle vzorců:

 • Normálová síla:
  • \(N=A \cdot f_y / \gamma_{M0}\)
 • Smyková síla: 
  • \(V_z =\frac{A_z \cdot f_y}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M0}}\)
  • \(V_y =\frac{A_y \cdot f_y}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M0}}\)
 • Ohybový moment:
  • \(M_y = W_{el,y} \cdot f_y / \gamma_{M0}\)
  • \(M_z = W_{el,z} \cdot f_y / \gamma_{M0}\)

\(\gamma_{M0}\) je součinitel bezpečnosti materiálu a jeho označení se může v různých normách lišit. Některé normy, používají mírně odlišné hodnoty ve vzorci pro výpočet smykové síly, např. 0,6 v normě AISC. V IDEA StatiCa Connection se však vzorce pro výpočet sil podle materiálového modelu von Mises a jsou stejné pro všechny normy.

Dostupné v edici Expert i Enhanced.

Související články

Novinky ve verzi IDEA StatiCa Steel 20.1

Různé možnosti zadání zatížení