Výpočet ztrát od předpětí a ekvivalentní zatížení

V tomto příkladu budeme řešit globální model mostu ve SCIA Engineer. Komplikovaný model – spřažená monolitická deska s prefabrikovanými nosníky, šikmý most, uložen na ložiscích. Prefabrikované nosníky nepřímo uloženy prostřednictívm monolitických příčníků. Lze takovouto konstrukci řešit v IDEA StatiCa Beam? 

Ano, zaměřme se na kritický prvek (nosník), který lze kompletně navrhnout a posoudit v IDEA StatiCa Beam! Vyberme zatěžovací stavy vyvolávající extrémní vnitřní síly a importujme je.