Proč IDEA StatiCa Connection?

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Aplikace IDEA StatiCa Steel byla představena v roce 2014. Od té doby svým uživatelům přinesla opravdovou revoluci a významné výhody z hlediska úspory času, produktivity a bezpečnosti ocelových konstrukcí.

Shlédněte toto krátké video, abyste pochopili klíčové funkce, metody používané pro software, validaci výsledků a případové studie z celého světa:

IDEA StatiCa Connection umožňuje návrh všech typů svařovaných nebo šroubovaných spojů, kotevních plechů a kotvení. Poskytuje přesné posudky, výsledky pevnosti, tuhosti a boulení ocelového styčníku. Šrouby, svary a betonové bloky jsou kontrolovány dle různých norem. K dispozici jsou šablony pro nejčastěji používané přípoje, stejně jako široká škála předdefinovaných tenkostěnných i za tepla válcovaných profilů.

Nová CBFEM metoda změnila pravidla hry u navrhování styčníků konstrukcí

Spolu se dvěmi špičkovými technickými vysokými školami jsme vytvořili novou metodu pro analýzu a posouzení ocelových přípojů obecných tvarů a zatížení. Ta se nazývá Component-Based Finite element model (CBFEM). Po 5 letech základního výzkumu a teoretických příprav byla první verze aplikace naprogramována během 24 měsíců a vydána v květnu 2014.

Jak funguje CBFEM

Spojujeme dvě dobře známé a důvěryhodné metody používané inženýry po celém světě – metodu konečných prvků:

  • Styčník je rozdělen na komponenty.
  • Všechny ocelové plechy jsou modelovány metodou konečných prvků za předpokladu ideálního elasticko-plastického materiálu.
  • Šrouby, svary a betonové bloky jsou modelovány jako nelineární pružiny.
  • Model konečných prvků se používá pro analýzu vnitřních sil v každé komponentě.
  • Plechy jsou posouzeny na mezní plastickou deformaci – 5% dle EC3.
  • Každá součást je posouzena dle specifických vzorců, definovaných národní normou, podobně jako při použití metody komponent.
Jak pracuje CBFEM

Validace a verifikace

K dispozici jsou publikované výsledky všech provedených testů pro potvrzení bezpečnosti a spolehlivosti CBFEM metody a IDEA StatiCa Connection. Navštivte naše webové stránky a prohlédněte si je. Profesor Wald a jeho tým také publikovali knihu, věnovanou navrhování styčníků ocelových konstrukcí metodou CBFEM.

Kniha o CBFEM - Component-based finite element design of steel connections