Kniha o CBFEM – Component-based finite element design of steel connections

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Pro pomoc při procesu validace a ověřování metody CBFEM byla připravena a publikována monografie „Component-based finite element design of steel connections“ profesorem Františkem Waldem a jeho týmem na ČVUT v Praze.

Tato publikace představuje model konečných prvků založený na komponentní metodě (CBFEM), který je novým přístupem v konstrukčním návrhu ocelových styčníků a přípojů. Umožňuje inženýrům analyzovat a posoudit obecně zatížené spoje a spoje s různou složitostí geometrie. CBFEM je synergií standardního přístupu k návrhu připojení (komponetní metoda) a metody konečných prvků. Implementace CBFEM pro konstrukční ocelové konstrukce představuje kvalitativní skok pro celé odvětví konstrukčního inženýrství.

V souladu se zásadami CBFEM představuje tato publikace referenční příklady pro validaci metody a ověřování pro různé konstrukční ocelové styčníky a přípoje. Obsahuje svařované a šroubované přípoje, ale také např. patky sloupů. Každý příklad srovnávacího testu ukazuje výsledky analytického modelu podle konstrukčních standardů, po nichž následují odkazy na laboratorní experimenty, validované modely a numerické experimenty. Výsledky výpočtů CBFEM jsou důkladně analyzovány s ohledem na globální chování kloubu a ověření odolnosti přípoje.

Kniha o CBFEM - Component-based finite element design of steel connections

Tato kniha vám pomůže pochopit, jak bezpečně a přesně navrhnout a analyzovat různá ocelová spojení podle daného stavebního předpisu.

Předchozí vydání knihy „Konstrukce konečných prvků ocelových spojů na bázi komponent“ byla pojmenována „Referenční případy pro pokročilé navrhování konstrukčních ocelových spojů“. Toto vydání přináší nové příklady dutých průřezů a aktualizovaného obsahu ve více kapitolách s aktuálním nastavením softwaru použitého k ověření.

Autoři

Wald F., Šabatka L., Bajer M., Barnát J., Gödrich L., Holomek J., Kabeláč J., Kočka M., Kolaja D., Král P., Kuříková M., Vild M.

CVUT

České vysoké učení technické v Praze

VUT

VUT Brno

Poslechněte si autora, který mluví o knize:

O hlavním autorovi

František Wald je profesorem a vedoucím oddělení ocelových a dřevěných konstrukcí na ČVUT v Praze. Během své bohaté profesionální kariéry se podílel na deseti evropských projektech ohledně spojů konstrukcí a několika dalších projektech zaměřených na komponentní metodu, základy sloupů, ocelové,betonové spoje a pokročilou analýzu konečných prvků. Pracuje v ECCS TC 10 Structural joints a v projektovém týmu pro přípravu EN1993-1-8 verze 2020. Profesor Wald je zodpovědný za evropský magisterský kurz Erasmus Mundus SUSCOS_M Udržitelné konstrukce během přírodních a katastrofických událostí. Pracuje také v pracovní skupině CEN pro EN1991-1-2 a EN1993-1-3 a předsedá akci COST TU0904 Action Integrated fire engineering and response.

Citace

WALD, František, a kolektiv 
Component-based finite element design of steel connections. 
Vysoké učení technické v Praze, 2020.
ISBN 978-80-01-06702-4 print
ISBN 978-80-01-06703-1 online
245 stran

Online kniha v prodeji

Online verzi knihy (PDF) lze zakoupit na platformě Payhip

Cena: 60 EUR + DPH

Studenti: sleva 70% (kontaktujte nás pro poskytnutí slevy)

Obsah knihy

Prohlédněte si obsah knihy s ukázkou rozsahu testovaných příkladů. Níže najdete několik kapitol z knihy CBFEM. Všechny výsledky ukazují velmi těsnou korelaci s porovnávanými daty.